דן
מסלול הקו מפת הקו לוחות זמנים תשלום ותיקוף הנפקת רב-קו
דן1

קנסות ע"פ תקנות תעבורה - משרד התחבורה

פירוט קנסות על פי חוק

סוג האירוע

קוד מחיר

מחיר כרטיס

תעריף מוגדל

תעריף מוגדל
 לבעלי זכאות להנחה

 

42,43

6.90

100.00

80.00

נוסע שלא שילם/תיקוף
דמי נסיעה

1

6.50

100.00

80.00

    

44

10.90

120.00

85.00

   

6

14.70

120.00

90.00

   

42,43

6.90

95.00

כרטיס שאינו מתאים
לפרופיל הנוסע

1

6.50

95.00

   

44

10.90

110.00

 -

   

6

14.70

110.00

   

42,43

6.90

90.00

 -

נוסע ששילם דמי נסיעה בסכום נמוך מהסכום עליו היה לשלם

1

6.50

90.00

 -

   

44

10.90

100.00

   

6

14.70

100.00

CYBERSERVE
שירות לקוחות דן 3456*
facebook