Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים
42

עתידים ( תל אביב יפו)
מרכז הספורט (בת ים)

תקציר המסלול:

עתידים, נווה שרת, דבורה הנביאה, פנחס רוזן, מבצע קדש, רכבת בני ברק, קניון איילון, מגדלי ב.ס.ר, אבא הלל, בורסה, רכבת מרכז, דרך בגין, עזריאלי, בית קלקא, בית מעריב, תחנה מרכזית הישנה, תחנה מרכזית החדשה, דרך שלמה, שד' ירושלים, בלפור, יוספטל, הנביאים, הקוממיות

עתידים (תל אביב יפו)
מרכז הספורט (בת ים)
תל אביב יפו
רמת גן
תל אביב יפו
בת ים
בת ים
תל אביב יפו
רמת גן
בני ברק
תל אביב יפו
חלופות מכוון עתידים (תל אביב יפו)
חלופות מכוון מרכז הספורט (בת ים)