67

קניון ר"ג ( רמת גן)

רמת השקמה-וינטר (רמת גן)

קניון ר"ג (רמת גן)

רמת השקמה-וינטר (רמת גן)

רמת השקמה-וינטר (רמת גן)