עבודות ברצף בצומת ז'בוטינסקי/ אבא הלל ברמת-גן

13/01/2021

מיום ד' 13.1.2020 מתחילת השירות ועד יום ה' 28.1.2021 (כולל), תתבצענה עבודות ברצף בצומת הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים, כדלקמן:

לכיוון פתח-תקווה / וינטר:

עד אבא הלל ללא שינוי,  רח' אבא הלל (אחרי רח' ביאליק),  גלעד, ז'בוטינסקי, וממשיכים במסלולם הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

ז'בוטינסקי 8 – הגלעד (21644)

 תחנה חדשה:

הגלעד (זמני)

 מכיוון  פתח-תקווה / וינטר:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.