Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

תהלוכת מחאה בשד' רוטשילד בת"א מהבימה לרוטשילד/הרצל

11/01/2018

 במוצ"ש 13/1/18 משעה 19:00 ועד 22:00 תתקיים תהלוכת מחאה בשד' רוטשילד בת"א (בין הבימה להרצל) לפיכך ייחסמו הרחובות הבאים בשני שלבים:

 שלב א' סגירת אזור הבימה מהשעה 19:00 – קווים 5,63,70,142

שד' רוטשילד

מרמורק

שד' בן ציון

שד' תרס"ט

 

שלב ב': צעדה לכיוון רוטשילד/הרצל

  • שדרות רוטשילד יישארו חסומות – לפיכך הקווים 5,70,142 ייסעו במסלול חלופי עד לפתיחת כל הצירים.
  • רחוב אלנבי צפוי להיחסם לקראת השעה 21:00 וזאת בהתאם לכמות המשתתפים.
  • הרחובות הסגורים באזור הבימה ייפתחו בהדרגה.

 

לפיכך יחולו שינויים במסלולים, כדלקמן:

שלב א' חסימת אזור הבימה מ-19:00:

קו 5:

מכיוון רכבת מרכז:

במסלול הרגיל עד דיזנגוף פינת תרס"ט, דיזנגוף, אבן גבירול, יהודה הלוי, לבונטין, מקווה ישראל והמשך במסלול הרגיל.

מכיוון תמח"ת:

במסלול הרגיל עד השומרון פינת בגין, בגין, 1185, המסגר, בגין, קפלן, דיזנגוף והמשך במסלול הרגיל.

 

קו 63:

לכיוון אלוף שדה:

במסלול הרגיל עד בוגרשוב פינת טשרניחובסקי, טשרניחובסקי, דיזנגוף, אבן גבירול, יהודה הלוי, החשמונאים והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון כרמלית:

במסלול הרגיל עד קרליבך פינת אבן גבירול, אבן גבירול, מלכי ישראל, מסריק, המלך ג'ורג', בוגרשוב והמשך במסלול הרגיל.

 

קו 70:

לכיוון תל השומר:

במסלול הרגיל עד השומרון פינת בגין, בגין, 1185, המסגר, יצחק שדה, בגין, החשמונאים, קרליבך, אבן גבירול והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון תמח"ת:

ללא שינוי.

 

קו 142

לכיוון בת ים

במסלול הרגיל עד אבן גבירול פינת מרמורק, יהודה הלוי, לבונטין, מקווה והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון עתידים:

במסלול הרגיל עד השומרון פינת בגין, בגין, 1185, המסגר, יצחק שדה, בגין, החשמונאים, קרליבך, אבן גבירול והמשך במסלול הרגיל.

 

שלב ב' – סגירה של רחוב אלנבי – 21:00-22:00

קו 4:

מכיוון רידינג (תחנה סופית – מסוף כרמלית):

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי, מונטיפיורי,  השחר, יעבץ, כרמלית – תחנה סופית.

לכיוון רידינג:

יציאה ממסוף כרמלית, הכרמל, יצחק אלחנן, השחר, אחד העם, אלנבי והמשך במסלול הרגיל.

 

קו 16

מכיוון כרמלית

יציאה מהכרמלית לרח' הכרמל, הכרמל, יוסף לוי, קויפמן, גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, שלמה, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון כרמלית:

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת הר ציון, הר ציון, השומרון, בגין, יפו, אילת, קויפמן, הירקון, חנניה והמשך במסלול הרגיל לכרמלית.

  

קו 17

לכיוון כרמלית

במסלול הרגיל עד הר ציון פינת לוינסקי, הר ציון, השומרון, בגין, יפו, אילת, קויפמן, הירקון, חנניה והמשך במסלול הרגיל לכרמלית.

מכיוון כרמלית:

יציאה ממסוף כרמלית לרח' הכרמל, יוסף לוי, קויפמן, גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל.

קו 19

מכיוון ראשל"צ

במסלול הרגיל עד העלייה פינת לוינסקי, לוינסקי, צ'לנוב, בגין, יפו, אילת, קויפמן, הירקון, חנניה והמשך במסלול הרגיל לכרמלית.

לכיוון ראשל"צ

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי, מונטיפיורי, השחר, יעבץ, הכרמל, המרד, שנקר, קויפמן,  גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, שלמה, העלייה, והמשך במסלול הרגיל.

קווים 25,125

מכיוון בת ים

במסלול הרגיל עד שד' ירושלים פינת שלמה, ירושלים, קויפמן, יוסף לוי, הכרמל, יצחק אלחנן, השחר, אחד העם, אלנבי והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון בת ים:

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי, מונטיפיורי, השחר, יעבץ, הכרמל, המרד, שנקר, קויפמן, שד' ירושלים והמשך במסלול הרגיל.

  

קו 31

מכיוון כרמלית

במסלול הרגיל עד הכובשים פינת אלנבי, אלנבי, הרברט סמואל (הטיילת), קויפמן, גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, שלמה, העלייה, בגין והמשך במסלול הרגיל.

 לכיוון כרמלית:

במסלול הרגיל עד בגין פינת אלנבי, יפו, אילת, קויפמן, הירקון, חנניה והמשך במסלול הרגיל לכרמלית.

 

קווים 72,172:

מכיוון רידינג:

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי, מונטיפיורי,  השחר, יעבץ, הכרמל, יוסף לוי, קויפמן, גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, שלמה, שנקר והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון רידינג

במסלול הרגיל עד העלייה פינת לוינסקי, לוינסקי, צ'לנוב, בגין, המשך יפו, אילת, קויפמן, יוסף לוי, הכרמל, יצחק אלחנן, השחר, אחד העם, אלנבי והמשך במסלול הרגיל.

 

קווים 104,204

מכיוון רידינג

במסלול הרגיל עד אלנבי פינת מונטיפיורי, מונטיפיורי, השחר, יעבץ, הכרמל, יוסף לוי, קויפמן, גולדמן עד כיכר השעון, מרזוק ועזר, שלמה, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון רידינג:

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת הר ציון, הר ציון, השומרון, בגין, יפו, אילת, קויפמן, יוסף לוי, הכרמל, יצחק אלחנן, השחר, אחד העם, אלנבי והמשך במסלול הרגיל.

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש