Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

שינויים בקווים החל מתאריך: 04.02.18

28/01/2018

שינויים בתחבורה הציבורית החל מתאריך: 04.02.18

 

החל מתאריך: 04.02.18, יעשו מספר שינויים  במסלולי הקווים ולוחות הזמנים

להלן הפרוט:

שינויים במסלולי הקווים:

 1. קו 18ב – המסלול יוארך עד לקניון אילון ברמת גן
 2. קו 22 – תחנת הקצה בקניון אילון תבוטל, הקו יסיים את מסלולו בכל שעות היום בעתידים.
 3. קווים: 3ב,11ב – שינוי מסלול בכל אחד מהקווים בחלופת הלילה לכוון אולמי הדודאים-רח' הקישון.
 4. קו 92 – מסלול הקו יקוצר עד לתחנה המרכזית בפ"ת. הוספת נסיעות במהלך היום.
 5. קו 192 – מבוטל
 6. קווים: 12,389 מבוטלים, קו חדש 122 יפעל במקום (פירוט השינויים מופיע בהמשך הדף)
 7. קו 416 – מבוטל, במקומו יפעל קו 204 בשני הכיוונים, בכל מועדי הפעלת קווי הלילה

 

שינויים בלוחות הזמנים:

קו 331 – הנסיעה בשעה 07:18  מבוטלת, הנסיעה תבוצע בקו 31

קווים 8,266 – תוספת שירות מרכבת האוניברסיטה לעתידים ושינוי בלוחות הזמנים (פירוט השינויים מופיע בהמשך הדף)

קו 13 – שינוי בלוח הזמנים והוספת נסיעות בשעות הבוקר מהכרמלית ובשעות הערב מקרית החינוך.

קו 17 בני ברק – הארכת שעות השירות עד 23:20 משני הכיוונים

קו 33 – שיפור תדירות משמעותי בשעות אחה"צ

קו 46 – הוספת נסיעות לאורך שעות היום.

קו 60 – הוספת נסיעות בשעות הבוקר

קו 61 – הוספת נסיעות לאורך שעות היום והארכת שעת השרות.

קו 92 – הוספת נסיעות לאורך שעות היום

קו 239 – הוספת נסיעות לאורך שעות היום

 

שיפור השירות בלילה בכל ימות השבוע:

קו 5 תחנה מרכזית ת"א – רכבת מרכז ת"א

הארכת שעות השירות עד 24:45 מתחנה מרכזית, ועד 1:00 מרכבת מרכז.

קו 82 תל אביב- פתח תקווה –

הארכת שעות השירות עד 23:50 מתל אביב, ו-22:30 מפתח תקווה.

קו 61 תל אביב- רמת גן –

מתל אביב: תתווספנה שתי נסיעות בשעות 24:30, 1:00 בימים א'-ה'.

ביום חמישי ובמוצ"ש בלבד תתווספנה שתי נסיעות בשעה 1:30,2:00.

קו 166 תל אביב- פתח תקווה –

מתל אביב: תתווספנה שתי נסיעות בשעות 24:30, 1:00 בימים א'-ה' ומוצ"ש.

 

שיפור השירות לעתידים ורמת החייל:

 • תתווסף נסיעה בקו 189 בשיא בוקר לכיוון עתידים.

 

 • ייפתח קו הזנק חדש (122) ממרכז ת"א דרך הרחובות בן יהודה, בוגרשוב ודיזנגוף, עם הפעלתו יבוטלו הקווים 12,389. מידע נוסף http://www.dan.co.il/news/news.aspx?new=6960 

 

 • קווים 8/266 – יחולו שינויי בלוחות הזמנים מתחנת רכבת האוניברסיטה, ותתווספנה 3 נסיעות לקו 8, להלן הלו"ז המשולב:

6:30,6:55,7:10,7:25,7:35,7:45,7:54,8:02,8:10,8:19,8:28,8:36,8:44 8:52,9:00,9:06,9:12,9:18,9:30,9:40

 • מעתידים חזרה לרכבת האוניברסיטה ניתן לנסוע בקווים: 122,189,266.

נסיעה טובה ובטוחה