Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

שינוי מסלול קבוע בקו 279 בת"א

07/10/2018
לפרטים נוספים

מביאים בזאת לידיעתכם כי ביום ראשון 14/10/18 יחול שינוי מסלול קבוע במסלול קו 279.

הקו יספק קשר ישיר בין שכונות דרום מזרח תל אביב (משה דיין, דרך בר לב) ורמת אביב (רח' ברודצקי) לבורסה בר"ג, וכן ישפר את הקשר בין שכונת נחלת יצחק לאוניברסיטה.

להלן פירוט השינוי:

לכיוון האוניברסיטה:

במסלול הרגיל עד משה דיין פינת השלום, המשך עליית הנוער, ערבי נחל, אריאל שרון, מנחם בגין (ר"ג), גשר דורי, נמיר והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

עליית הנוער/ נחלת יצחק

ערבי נחל/ בורוכוב

מודעי/ מנחם בגין (רכבת מרכז - הבורסה)

תחנות מבוטלות:

השלום/ תוצרת הארץ

רכבת השלום

בגין/ עזריאלי

דרך נמיר/ רכבת מרכז

 

לכיוון הטייסים:

במסלול הרגיל עד נמיר פינת ז'בוטינסקי, גשר דורי, מנחם בגין (ר"ג), אריאל שרון, ערבי נחל, עליית הנוער, משה דיין והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

בגין (הבורסה)

ערבי נחל / בורוכוב

עליית הנוער/ נחלת יצחק

 

תחנות מבוטלות:

נמיר/ ז'בוטינסקי, ארלוזורוב

בגין/ עזריאלי

רכבת השלום

השלום/ יגאל אלון, תוצרת הארץ

 

השירות בין הרחובות בר לב ומשה דיין (בקטע בין בר לב ללה גארדיה) לרכבת השלום ומרכז עזריאלי יינתן באמצעות הקווים 91,239 (מטרופולין).

השירות בין משה דיין (בקטע שבין לה גארדיה לדרך השלום) לרכבת השלום ומרכז עזריאלי יינתן באמצעות הקווים 23, 36 (קווים), 91 (מטרופולין).

 

נסיעה טובה.