Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

סגירת צומת יצחק שדה – דרך בגין – תל-אביב

01/01/2019

מביאים בזאת לידיעתכם, כי ביום ג' 1.1.19 משעה 21:30 ועד 05:00 בבוקר למחרת תתבצענה עבודות בצומת יצחק שדה – דרך בגין בת"א ויחולו שינויים במסלולי הקווים כדלקמן:

קווים: 39, 9
לכיוון רידינג:
עד יצחק שדה פינת המסגר ללא שינוי, ימינה המסגר, המשך דרך בגין, ביצוע פניית פרסה בצומת דרך בגין – קפלן, חזרה דרומה בדרך בגין, ימינה החשמונאים וממשיכים במסלולם הרגיל.

תחנה מבוטלת:
יצחק שדה 13

תחנה חדשה:
המסגר 50 פינת יצחק שדה

לכיוון הטייסים / עמידר רמת-גן:
ללא שינוי


קווים 289, 189, 89:
לכיוון עתידים / מסוף מערבי:
עד המסגר פינת יצחק שדה ללא שינוי, המשך המסגר, המשך דרך בגין, ביצוע פניית פרסה בצומת בגין – קפלן, חזרה דרומה בדרך בגין, ימינה החשמונאים וממשיכים במסלולם הרגיל.

תחנה מבוטלת:
יצחק שדה 13

תחנה חדשה:
המסגר 50 אחרי פינת יצחק שדה

לכיוון חולון:
ללא שינוי