Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

מרוץ תל אביב 2019

19/02/2019

ביום שישי 22/2/19 מתחילת השירות ועד השעה 12:30 יתקיים מרתון ת"א -  2019.

סגירת הרח' הם כדלקמן:

שדרות ירושלים בקטע בן צבי/ קויפמן

אילת

הרברט סמואל

הירקון

אלנבי

רוטשילד

מרמורק

תרס"ט

קרליבך

חשמונאים

קפלן

דיזנגוף

מלכי ישראל

פרישמן

אבן גבירול

שי עגנון

דרך נמיר בקטע גלילות / ההלכה

התערוכה

רוקח בקטע אבן גבירול / שטרית

 לידיעתכם, המסופים הבאים ייסגרו מתחילת השירות ועד גמר המרוץ וזאת כדלקמן:

  1. מסוף כרמלית
  2. מסוף רידינג
  3. מסוף מערבי

כמו כן, הקווים הבאים יחלו את פעילותם (בשעה 12:30 לערך) עם פתיחת הצירים העיקריים וזאת כדלקמן:

5, 22

 

קווים אשר לא יפעלו:

4, 13, 14, 28, 37, 45, 62, 100

אי לכך יחולו שינוים במסלולי הקווים וזאת כדלקמן:

קווים 42, 1:

מכיוון בת-ים:

במסלול הרגיל עד שד' ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, לבון, המשך שד' הר ציון והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

בן צבי (יהודה הימית) –         בתחנת קו 46

הר ציון (לפני פינת שלמה) – בתחנת קו 46

לכיוון בת-ים:

ללא שינוי

קווים: 3,19,72,129,172

מכיוון ראשל"צ/חולון (תחנה סופית תחנה מרכזית בקומה הרביעית):

במסלול הרגיל עד רח' העלייה פינת לוינסקי, לוינסקי, צמח דוד והמשך לקומה 4 תחנה סופית – ברציף קו 4.

תחנה חדשה:

לוינסקי/ העלייה (בתחנת קו 204)

לכיוון ראשל"צ/חולון:

יציאה מהתחנה המרכזית קומה 4, לוינסקי, העלייה והמשך במסלול הרגיל לכיוון חולון/אזור/ ראשל"צ.

תחנה חדשה:

תחנה מרכזית בתחנת קו 4 – 3,19

תחנה מרכזית תחנת מוצא קו 5 – 72,129,172

קו: 7

מכיוון וולפסון (תחנה סופית – מסוף 2000):

במסלול הרגיל עד יהודה המכבי פינת נמיר, נמיר, תחנה סופית של קו 5.

תחנה חדשה:

נמיר/יהודה המכבי (בתחנת קו 5)

לכיוון וולפסון (תחנת המוצא בתחנת קו 61 ברח' על פרשת דרכים):

מתחנת קו 5 ברח' על פרשת דרכים, ארלוזורוב, ויצמן והמשך במסלול הרגיל.

תחנה חדשה:

תחנת המוצא – על פרשת דרכים (בתחנת קו 61 לכיוון הכרמלית).

 

קווים: 39, 9

מכיוון עמידר/הטייסים (קו סיבובי):

במסלול הרגיל עד יצחק שדה אחרי פינת המסגר, יצחק שדה לכיוון מזרח והמשך במסלול הרגיל לכיוון הטייסים / רמת-גן.

קו: 10

מכיוון ראשל"צ:

במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, הרצל, קיבוץ גלויות, שוקן, העלייה דרך מנחם בגין, רח' 1185, המסגר, בגין, נמיר, על פרשת דרכים, מסוף 2000.

תחנה חדשה:

בן צבי / יהודה הימית (בתחנה קו 46)

העלייה/ וולפסון (בתחנת קו 25)

לכיוון ראשל"צ:

יציאה ממסוף 2000, דרך מנחם בגין, המסגר, רח'  1185, בגין, העלייה, שלמה, שדרות ירושלים, ארליך, יפת והמשך במסלול הרגיל.

תחנה חדשה:

העלייה/ מטלון (בתחנת קו 25)

שד' ירושלים 20,36,58 (בתחנות קו 37)

 

קו: 16

מכיוון וינטר (קו סיבובי):

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב, צ'לנוב, דרך מנחם בגין, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל לכיוון הטייסים.

קו: 17

מכיוון וולפסון (קו סיבובי):

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב, צ'לנוב, דרך מנחם בגין, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל לכיוון וולפסון.

 

קו: 18

מכיוון בת ים:

במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, הרצל, קיבוץ גלויות, שוקן, העלייה, דרך מנחם בגין, רח' 1185, המסגר, המשך בגין, נמיר, על פרשת דרכים, מסוף 2000.

תחנה חדשה:

בן צבי / יהודה הימית (בתחנה קו 46)

העלייה/ וולפסון (בתחנת קו 25)

 לכיוון בת ים:

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת שדרות  שאול המלך, דרך מנחם בגין המסגר, רח' 1185, בגין, העלייה, שלמה, שדרות ירושלים והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

דרך בגין / עזריאלי (בתחנת קו 1)

העלייה/ מטלון (בתחנת קו 25)

 

קו: 23

מכיוון עמידר (תחנה סופית מסוף2000):

עד גבעת התחמושת פינת דרך בגין ללא שינוי, דרך בגין, דרך נמיר, על פרשת דרכים, מסוף 2000 – תחנה סופית.

תחנות חדשות:

תחנת מוצא – בתחנת קו 65

דרך בגין / עזריאלי (בתחנת קו 1)

 לכיוון עמידר (תחנת מוצא במסוף ליד הסדרן):

מתחנת המוצא לכביש המעקף, דרך בגין, גבעת התחמושת וממשיך במסלולו הרגיל.

תחנה חדשה:

דרך בגין / עזריאלי (בתחנת קו 1)

 

קווים 25,125:

מכיוון בת-ים (תחנה סופית מסוף  2000):

במסלול הרגיל עד שד' ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית,  בן צבי, הרצל, קיבוץ גלויות, שוקן, העלייה, דרך מנחם בגין, רח' 1185, המסגר, בגין, נמיר, על פרשת דרכים, מסוף 2000 – תחנה סופית.

לכיוון בת-ים (תחנת מוצא – תחנת קו 10 ליד הסדרן):

יציאה ממסוף 2000, דרך מנחם בגין, המסגר, רח'  1185, בגין, העלייה, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה חדשה:

מסוף 2000 – בתחנת קו 10

 

קו: 31

מכיוון בית העלמין בני-ברק (סיבובי):

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת הר ציון, לוינסקי, צ'לנוב, בגין, השומרון והמשך במסלול הרגיל לכיוון בית עלמין בני ברק.

 

קו: 33 (תחנה סופית – בתחנת קו 25 במסוף קלצ'קין)

מכיוון וינטר:

במסלול הרגיל עד איינשטיין פינת טאגור, טאגור, קלצ'קין, מסוף קלצ'קין – תחנה סופית.

 לכיוון וינטר:

יציאה ממסוף קלצ'קין, קלצ'קין, טאגור, איינשטיין והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה חדשה:

מסוף קלצ'קין (בתחנת 25)

 

קווים: 166, 161, 138, 82, 61, 38

מכיוון פ"ת/עמידר (תחנה סופית מסוף 2000):

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת על פרשת דרכים, דרך מנחם בגין, מסוף רכבת מרכז  – תחנה סופית.

 לכיוון פ"ת/עמידר (תחנת מוצא – בכביש המעקף בתחנת קו 18):

מתחנת קו 18 בכביש המעקף, דרך מנחם בגין, ז'בוטינסקי והמשך במסלול הרגיל.

תחנה חדשה:

על כביש המעקף בין על פרשת דרכים לדרך בגין (בתחנת קו 18 לכיוון בת ים)

קו: 40

מכיוון בת ים (תחנה סופית חניון שיכון):

במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, הרצל, קיבוץ גלויות, שוקן, העלייה  דרך מנחם בגין והמשך במסלול הרגיל עד מבצע קדש פינת ולנברג - תחנה הורדה אחרונה.

 תחנות חדשות:

בן צבי / יהודה הימית (בתחנת קו 46)

העלייה 49, 25 (בתחנות קו 46)

מבצע קדש/ולנברג – תחנת הורדה אחרונה

 מכיוון חניון שיכון:

מבצע קדש - תחנת העלאת נוסעים ראשונה,  ששת הימים והמשך במסלול הרגיל עד מנחם בגין פינת העלייה, העלייה, שלמה, שדרות ירושלים והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

מבצע קדש/ולנברג – תחנת המוצא

העלייה 66, 30 (בתחנות 25)

דרך שלמה 69,  25 (בתחנות קו 1)

 

קו: 41

מכיוון וולפסון:

במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, הרצל, קיבוץ גלויות, שוקן, העלייה, דרך מנחם בגין והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

בן צבי/ יהודה הימית

העלייה 49,25 (בתחנות קו 25)

 לכיוון וולפסון:

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת העלייה, העלייה, שלמה, שדרות ירושלים, ארליך והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

העלייה 30,66 (בתחנות קו 25)

שלמה 69,25 (בתחנות קו 25)

 

קו: 54

מכיוון עתידים (תחנה סופית במסוף וולפסון):

עד דרך שלמה פינת שלבים ללא שינוי, שלבים, היינריך היינה, כיכר וולפסון לרח' הלוחמים, מסוף וולפסון – תחנה סופית.

 תחנה חדשה:

מסוף וולפסון

 לכיוון עתידים:

מתחנת המוצא במסוף וולפסון, הלוחמים, היינריך היינה, שלבים, דרך סלמה וממשיך במסלולו הרגיל.

 

קו: 63

מכיוון אלוף שדה  (קו סיבובי):

במסלול הרגיל עד בגין פינת חשמונאים, המסגר, יצחק שדה, דרך בגין והמשך במסלול הרגיל לכיוון אלוף שדה.

 

קו: 66

מכיוון פתח-תקווה (תחנה סופית בתחנת קו 5 במסוף 2000):

במסלול הרגיל ה' באייר (כיכר המדינה) פינת ויצמן (דרום), ה' באייר, ז'בוטינסקי (לכיוון מזרח), חניון חנה וסע – תחנת סופית בתחנת קו 5.

תחנות חדשות:

ז'בוטינסקי/ נמיר

מסוף 2000 – חנה וסע (תחנה סופית בתחנת קו 5).

 לכיוון פתח-תקווה (תחנת מוצא ברח' על פרשת דרכים):

יציאה מרכבת מרכז, על פרשת דרכים, ארלוזורוב, ויצמן והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה חדשה:

תחנת מוצא - על פרשת דרכים (בתחנת המוצא של קו 5 לכיוון תחנה מרכזית)

קו: 70

לכיוון תחנה מרכזית

 במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת שדרות שאול המלך, דרך מנחם בגין והמשך רח' המסגר והמשך לתמח"ת.

תחנות חדשות:

עזריאלי (בתחנת 51)

בית קלקא ( בתחנת 51)

המסגר 47,7 (בתחנות 51)

מכיוון תחנה מרכזית

במסלול הרגיל עד השומרון פינת דרך מנחם בגין, דרך מנחם בגין, 1185, המסגר, בגין, נמיר, על פרשת דרכים והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

בגין/ הגליל (בתחנת קו 40)

המסגר/ בן אביגדור (בתחנת קו 51(

בית קלקא ( בתחנת 51)

עזריאלי (בתחנת 51)

קו: 89

מכיוון חולון:

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת החשמונאים, דרך מנחם בגין, ז'בוטינסקי, גלעד, אבא הלל המשך ששת הימים, מבצע קדש, פנחס רוזן והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

בית קלקא (בתחנת קו 42)

עזריאלי (בתחנת קו 42)

דרך בגין /על פרשת דרכים

פנחס רוזן (לפני פינת שלונסקי – בתחנת 42)

 לכיוון חולון:

במסלול הרגיל עד פנחס רוזן פינת שלונסקי, פנחס רוזן, מבצע קדש, ששת הימים, אבא הלל, ז'בוטינסקי, דרך בגין, וממשיך במסלולו הרגיל.

תחנות חדשות:

פנחס רוזן/ שלונסקי (בתחנת קו 42)

עזריאלי (בתחנת קו 1)

בית קלקא (בתחנת קו 1)

קו: 104

מכיוון מכון הלב (תחנה סופית בתחנה מרכזית קומה 7):

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת שדרות הר ציון, שדרות הר ציון, מטלון ועלייה לקומה 7.

 לכיוון מכון הלב:

יציאה מהתחנה המרכזית קומה 7, הר ציון, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל.

תחנה חדשה:

תחנת מוצא – תחנה מרכזית קומה 7

קו: 189

מכיוון חולון:

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת החשמונאים, דרך מנחם בגין, ז'בוטינסקי, גלעד, אבא הלל, דרך ששת הימים, מבצע קדש, ראול ולנברג והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

בית קלקא (בתחנת קו 42)

עזריאלי (בתחנת קו 42)

דרך בגין/על פרשת דרכים (בתחנת קו 51)

מבצע קדש/ולנברג

 מכיוון עתידים:

במסלול הרגיל עד ראול ולנברג פינת מבצע קדש, מבצע קדש, ששת הימים, אבא הלל, ז'בוטינסקי, דרך מנחם בגין, המסגר והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

מבצע קדש/ שלונסקי

עזריאלי (בתחנת קו 1)

בית קלקא (בתחנת קו 1)

 

קו: 142

מכיוון בת-ים:

במסלול הרגיל עד שד' ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, לבון, שד' הר ציון, השומרון, דרך מנחם בגין, רח' 1185, המסגר, בגין, נמיר  והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

בן צבי / יהודה הימית (בתחנץ קן 46)

הר ציון/ שלמה (בתחנת קו 46)

דרך בגין/ הגליל (בתחנת 42)

בית קלקא (בתחנת 42)

עזריאלי (בתחנת 42)

 לכיוון בת-ים:

במסלול  הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת שאול המלך, דרך מנחם בגין, המסגר, רח' 1185, בגין והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

עזריאלי (בתחנת 42)

בית קלקא (בתחנת 42)

הר ציון/ שלמה (בתחנת קו 46)

 

קו: 204

לכיוון רידינג (קו סיבובי):

במסלול הרגיל עד לוינסקי פינת צ'לנוב, צ'לנוב, דרך מנחם בגין, העלייה, לוינסקי והמשך במסלול הרגיל לכיוון הטייסים.

קו 238 (תחנה סופית – תחנת קו 51 בתחנה המרכזית)

מכיוון פ"ת:

במסלול הרגיל עד בגין, פינת חשמונאים, המסגר, החרש ועלייה לתחנה המרכזית בקומה 7.

 תחנה חדשה:

המסגר/התעשייה (בתחנת קו 51)

 לכיוון פ"ת:

יציאה מהתחנה המרכזית בקומה 7 לרח' המסגר, המסגר, בגין והמשך במסלול הרגיל.

 

קו 239 (תחנה סופית במסוף רכבת מרכז)

מכיוון הטייסים:

במסלול הרגיל עד גבעת התחמושת פינת בגין, בגין, נמיר,  תחנת הקצה של קו 5.

 תחנה חדשה:

עזריאלי

תחנה סופית בתחנת קו 5 / 58 – חנה וסע מסוף 2000

 לכיוון הטייסים (תחנת מוצא מתחנת קו 58 במסוף 2000):

יציאה מתחנת קו 58 (חנה וסע) במסוף 2000, בגין, גבעת התחמושת והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה חדשה:

תחנת מוצא – תחנת קו 46 בתוך מסוף 2000

קו: 240

מכיוון בת-ים:

במסלול הרגיל עד שדרות ירושלים פינת יהודה הימית, יהודה הימית, בן צבי, לבון, קיבוץ גלוית, שוקן, העלייה, דרך מנחם בגין והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות חדשות:

בן צבי/יהודה הימית

העלייה 49,25 (בתחנות קו 25)

 לכיוון בת-ים:

במסלול הרגיל עד דרך מנחם בגין פינת העלייה, העלייה, שלמה, שדרות ירושלים והמשך במסלול הרגיל.

תחנות חדשות:

העלייה 30,66 (בתחנות קו 25)

שלמה 69,25 (בתחנות קו 25)

 

קו: 289

מכיוון חולון (תחנה סופית – תחנה מרכזית בקומה 4):

במסלול הרגיל עד שדרות הר ציון פינת לוינסקי, לוינסקי, דוד צמח והמשך לקומה 4 תחנה סופית.

 תחנה חדשה:

לוינסקי/ הר ציון

 לכיוון חולון:

יציאה מהתחנה המרכזית, לוינסקי, שדרות הר ציון והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה חדשה:

תחנה מרכזית קומה 4 – מתחנת קו 4.

 

 יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש