Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

מכתב ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל

אנו מציינים עשרים שנים לרצח. בימים אלה מרגש במיוחד לקרוא את מכתבו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, שמצא יועצו הנאמן, איתן הבר על שולחנו בסוף השבוע האחרון לחייו.


חברי "דן",
דומני כי לא יימצא מי שיערער על הקביעה כי הקואופרטיבים לתחבורה "אגד" ו"דן", הם הגלגלים של המדינה.

את ההיסטוריה בארץ ישראל אפשר לחלוק גם לפני חברות התחבורה וסוגי האוטובוסים: "המעביר", "השחר", "דרום יהודה", "רגב", "המקשר" וכמובן - "אגד" ו"דן". ימי נעוריי בתל-אביב עברו עליי עם האוטובוסים שקדמו ל"דן". ואולם, הוקרתי והערכתי לקואופרטיב גברו בעיקר בימי שרותי בצה"ל ולאחר מכן במשרד הביטחון. ראיתי אז את "דן" בגדולתואתם, וחבריכם הנהגים בקואופרטיב האחר, "אגד", הייתם ונמצאים גם היום בשורה הראשונה של הלוחמים: כמובילי הגייסות במלחמות ובניהן וגם, למרבה הצער, כיעדים לטרור המתאבדים שבחר את האוטובוסים, את הנהגים ואת הנוסעים, כיעד במלחמת הדמים בת מאה השנים על הארץ הזו ואומר לכם: כל הכבוד.

יצחק רבין ז

מערכת הביטחון, צה"ל, מדינת ישראל כולה, חבים לכם חוב גדול של תודה על חלקכם במלחמות ישראל: עד היום לא מרבים ממני מראות האוטובוסים שאספו המתגייסים בערב מלחמת ששת הימים ובצהרי יום הכיפורים. אני זוכר את המגויסים המהורהרים והדואגים המביטים דרך החלונות אל הרחובות הריקים, הנוסעים מבתיהם אל המלחמה הכבדה - שרבים לא חזרו ממנה.

 
אזכור גם את האוטובוסים המובילים לוחמים אל קו האש ואת האוטובוסים בתוך האש. אני מצדיע לכם.

לפני שנים חלמו וכתבו משוררים על היום שבו ניסע באוטובוסים לקהיר ורבת עמון - והיו בינינו שצחקקו על המשוררים ולגלגו על חלומותיהם. והנה אתם, נהגי "דן", הייתם הראשונים להגשים את החלום הזה: אתם שהגעתם ראשונים באוטובוסי "דן" לרציפי התחנה המרכזית בקהיר ואוטובוסים שלכם מתרוצצים היום ברחובות רבת עמון. מספר הנוסעים לקהיר ועמאן עדיין אינו רב - אבל כבר למדנו מאבותינו: כל ההתחלות קשות. יבואו ימים טובים יותר- גם בשלום. אני יודע כמה אחריות מוטלת על כל אחד מכם. אני יודע שבלי שרות כזה שאתם נותנים בעת שלום, בעת מלחמה ומול טרור, מדינת ישראל לא הייתה יכולה להגיע להישגים אליה הגיע.

אאחל לכם בשם הממשלה, עוד חמישים שנה של עשייה יוצאת מן הכלל, כפי שעשיתם עד היום.
גם מה שהשגתם עד היום לא הולך ברגל. הישגכם נוסעים באוטובוסים של "דן".
סעו והצליחו.

 שלכם בהוקרה,

יצחק רבין,

 ראש ממשלת ישראל