Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

"דן" בגלגלי הזמן

תולדותיו של "דן" הם תולדותיה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. יסודותיו של הקואופרטיב שנוסד רשמית ב-1945, נוצרו בשנותיה הראשונות של המאה העשרים, כאשר החלוץ הצעיר אפרים הלפרין הקים ב- 1909 את שירות הדיליז'נסים מיפו לפתח תקווה, שירות שזכה לברכתו של חסן בק, המושל התורכי העריץ של יפו.

ב-1928 אוחדו הארגונים "המעביר" ו"גלי אביב לגוף אחד: "גלי המעביר". צי האוטובוסים גדל, קווים נוספו, תחנות אוטובוסים עם ספסלים הוקמו ברחבי העיר, ובתחילת 1934 הוקם המוסך החדש ברח' ארלוזורוב, אשר עליו, בעצם הימים האלה, עתיד לקום מגדל מגורים ומשרדים.

קואופרטיב "דן" נולד ב-1 בדצמבר 1945, כתוצאה מאיחוד 2 ארגונים: "המעביר" ו-"איחוד רגב". קום המדינה וקליטת גלי העליה של שנות החמישים, העמידו אתגר גדול בפני "דן". חברים חדשים הצטרפו, אוטובוסים חדשים נרכשו, ומפת הקווים נמתחה במקביל להתרחבות הישוב העירוני בגוש "דן". מגמת ההתרחבות, ההשתכללות, והשיפור בשירות, מאפיינת את "דן" מיום היווסדו ועד היום.

אוטובוסים בשירות "דן" מאז ועד היום.....

אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום
אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום
אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום
אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום אוטובוסים בשירות דן מאז ועד היום