Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

מדיניות הסביבה

1. דן רואה בהגנה על החי, הצומח והסביבה הטבעית (אוויר, מים וקרקע) ערך עליון ומרכזי.
2. דן פועלת בשיתוף פעולה מקצועי הדוק עם המשרד להגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות.
3. דן שואפת לקדם העדפת תחבורה ציבורית על פני תחבורה פרטית בקרב תושבי המדינה בשל היתרונות הסביבתיים, הכלכליים והבטיחותיים שבה ויתרונה בהיבטים של נוחות וחסכון בזמן. אנו בדן פועלים בשיתוף עם מקבלי החלטות ברמה העירונית והארצית כדי לקדם ביצוע פעילויות על מנת לעודד את הציבור להשתמש בתחבורה הציבורית כאלטרנטיבות לרכב הפרטי ובכך להפחית ככל הניתן את מספר כלי הרכב בכביש.
4. דן מפעילה צי רכב חדיש הכולל אוטובוסים המונעים במנועי דיזל חדשים העומדים בתקן אירופאי Euro 6.
5. מתוך ראיית פני העתיד, דן פועלת להתאים את עצמה לצרכי התחבורה העתידיים בישראל ולעודד פיתוח ושימוש מערכות תחבורה המתבססות על הנעה במקורות חדישים כגון חשמל וגז.
6. דן מפעילה מערך אוטובוסים חשמליים בשיטת קבלי על וטכנולוגיית מצברים, אוטובוסים היברדים ובוחנת שיטות הנעה חלופיות נוספות וידידותיות לסביבה, כגון הנעה בגז וכד'.
7. בכדי לשמור על סביבה ירוקה - החי והצומח, ובכדי לצמצם ככל שניתן את הפליטות לאוויר אנו נוקטים בפעולות הבאות:
• שיתוף פעולה אסטרטגי עם משרד התחבורה לטובת מימוש ויישום של תחבורה בת קיימא לטובת הכלכלה, הסביבה, והחברה בישראל.
• מובילות בתחום הסביבתי בסקטור התחבורה.
• זיהוי וניהול פרואקטיבי של סיכונים סביבתיים.
• שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים בכלל והקטנת פליטות מזהמים לאוויר בפרט, תוך צמצום פליטת גזי החממה.
• העלאת מודעות ליתרונות התחבורה הציבורית ככלי לשיפור איכות הסביבה.
• הגברת היעילות האנרגטית.