Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

התחממות גלובלית

ההתחממות הגלובלית נובעת מתהליך הקרוי "אפקט החממה". תהליך זה הוא תהליך טבעי ורצוי, שכן במידה הנכונה הוא שומר על טמפרטורת כדור הארץ, ובלעדיו לא היו מתאפשרים החיים. הבעיה מתחילה כאשר נפלטת כמות גדולה מידי של גזי חממה, בשל תהליכי אנושיים, ונוצר מצב שבו יותר מידי חום נלכד על פני כדור הארץ.

 

קבוצת הגזים אשר נקראת "גזי חממה" כוללת בין השאר מתאן, חמצן דו-חנקני ובעיקר פחמן דו-חמצני, אשר נוצר בתהליך שריפת דלקים.
מרבית הפליטות של גזי חממה, ברמה העולמית, מקורן בתחנות הכוח, בתהליכים תעשייתיים ובדלקים לתחבורה.

 

דן מחויבת למאמץ להפחתת פליטות גזי חממה מפעילותה, ופועלת במספר מישורים הכוללים:

  • קידום תשתית התחבורה הציבורית כתחליף זמין ויעיל לשימוש ברכבים הפרטיים וכתוצאה מכך להקטנת פליטות גזי החממה לק"מ נסיעה. 
  • בחינת אפשרויות השימוש בדלקים ביולוגיים על מנת להקטין את פליטות גזי החממה לק"מ נסיעה.
  • בחינת טכנולוגיות להתייעלות אנרגטית על מנת להקטין את צריכת הדלקים לק"מ נסיעה.
  • הדרכות נהגים לנהיגה נכונה, זהירה וחסכונית בדלק. 

 

כחלק ממחויבותה לנושא, הייתה חברת דן חברה בצוות הליווי של פרויקט פיתוח מנגנון רישום וולונטרי לפליטת גזי חממה בישראל שהובילו מוסד שמואל נאמן בטכניון והמשרד להגנת הסביבה.