Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

דן עוברת ליורו 6

בסוף שנת 2013 עברה "דן" לאוטובוסים מתקן יורו 6.

אוטובוסים אלה מצוידים במערכת דו שלבית במערכת הפליטה הכוללת ממיר קטליטי סלקטיבי(SCR) ולוכד חלקיקים(CRTׂ) בשילוב תוסף האוריאה המסייע לממיר הקטליטי בניטרול התחמוצות החנקתיות, ובסופה של מערכת הפליטה מותקנים חיישנים ומודול מחשב  המפקחים על פליטת המזהמים השונים ועל צריכת הדלק ומתריעים בעת סכנה.

בתהליך הנ"ל משתתפת גם מערכת מיחזור גזי הפליטה(EGR) שמחזירה חלק מגזי הפליטה בחזרה לצילינדר לשריפה חוזרת ומושלמת יותר.

בנוסף חלק מהאוטובוסים בעלי הנעה היברידית המאופיינת בצריכת מזהמים וצריכת דלק נמוכה במיוחד.

כל השיפורים שצויינו בנוסף לשיפורים שחלו בעיקר בתא השריפה ובמערכת ההזרקה גורמים לירידה משמעותית בכמות מזהמי האוויר והופכים אוטובוסים אלה ל"ירוקים" יותר.