Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

ביה"ס לנהיגה

בוא ללמוד נהיגה בחברה המובילה בגוש "דן"

ביה"ס הוותיק לנהיגה של "דן" מכשיר נהגי אוטובוס לצרכי החברה

תנאי קבלה נדרשים:

גיל 21 ובעל רישיון נהיגה של שנתיים לפחות, דרגה B (02) ומעלה.
קבלת אישור רשות הרישוי בדבר כשירות המועמד/ת

על המועמד/ת לעבור שני קורסים : עיוני ומעשי.

הקורס העיוני

היקף הקורס כ- 152 שעות אקדמאיות ומתקיים במכללות למקצועות התחבורה.

הקורס מתקיים במתכונת ערב או בוקר:

קורס ערב:נמשך כשלושה חודשים, 3 פעמים בשבוע.

קורס בוקר- נמשך כחודש ימים ברצף מידי יום.

תעודת גמר:
בתום הקורס, תוענק למסיימים תעודת גמר מטעם משרד העבודה, לאחר שיעמדו בהצלחה במבחנים.

הקורס המעשי

מתבצע בביה"ס נהיגה של "דן", ניתן לשלב את הקורס המעשי ולקיימו במקביל לקורס העיוני.
הלימוד מתקיים בין השעות 6:30-21:00, שעות הלימוד תותאמנה לנוחיות התלמיד.

תעודת גמר:
בתום הלימוד, לאחר שהתלמיד עמד בהצלחה במבחן הרישוי, תוענק לו תעודת גמר קורס מעשי לרכב ציבורי (אוטובוס) וכן יוענק רשיון נהיגה ממשלתי, דרגה D (רשיון רכב ציבורי).

רישיון הנהיגה דרגה D מתאים לנהיגה בכל סוגי הרכב הציבורי:

arrow אוטובוס

arrow מונית

arrow אוטובוס זעיר


נהיגת אוטובוס לומדים אצל המקצוענים של "דן"
לתיאום ניתן לפנות לביה"ס לנהיגה/משרדי החברה
:

ביה"ס לנהיגה - 03-6933296 ,03-6933136
משרדי החברה -  03-6933583


ניתן ללמוד נהיגה על חשבון החברה לפרטים לחץ כאן