Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

זכאות להנחות

מי זכאי להנחות?


שלב א של הרפורמה בתעריפים בדן יצא לדרך. מטרת הרפורמה לשפר באופן משמעותי את תנאיהם של אוכלוסיות הזכאיות להנחה בתחבורה הציבורית ולאפשר להם לראשונה לנסוע בכל קווי התחבורה הציבורית בארץ ללא תשלום או בהנחה של עד 50%. כמו כן תגדיל הרפורמה את מספר הנוסעים הזכאים להנחות אלה.

ההנחות בתעריפים יינתנו רק באמצעות כרטיס הרב-קו האישי. לעדכון פרופיל הזכאות האישי יש לגשת לאחד ממרכזי השירות "על הקו" ברחבי הארץ.
את העדכון ניתן לבצע גם בעמדות של דן וגם בעמדות של מפעילי תחבורה ציבורית אחרים.
לחץ על הקישור לרשימת עמדות "על-הקו" באתר משרד התחבורה.

ילדים עד גיל 5

ללא תשלום, חייבים בליווי מבוגר.

תלמידים ונוער עד גיל 18 או סוף י"ב

זכאים להנחה של 50% בכל קווי התחבורה הציבורית בשימוש בערך צבור. במקרה שהנהג דורש זאת, יש להציג תעודה מזהה או כרטיס תלמיד.

סטודנטים 

סטודנט שרכש כרטיס  שנתי או סימסטריאלי זכאי להנחה של 50% במחיר הנסיעה בכל סוגי הכרטיסים למעט כרטיסי חופשי חודשי וחופשי יומי.

סטודנט שרכש סטודן זכאי להנחה של עד 50% ממחיר נסיעה רגיל.

אזרחים ותיקים

אזרח ותיק לפי חוק גבר מעל גיל 65 ואישה מעל גיל 60 זכאים ל 50% הנחה בכל סוגי הכרטיסים.

חיילים

חיילים ללא תשלום בתיקוף תעודת חוגר.

שוטרים

בתיקוף רב קו.

זכאי הביטוח הלאומי

זכאים ל 33% הנחה בכל קווי התחבורה הציבורית  עם הצגת תעודת זכאות. ההנחה תוענק בטעינת ערך צבור.

עיוור

עיוורים זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה בכל קווי התחבורה הציבורית.

מלווה לעיוור

מלווה לעיוור זכאי להנחה בשיעור של 50%, בכרטיס בודד בכל קווי התחבורה הציבורית.

מתנדבי שנת שירות, חיילי של"ת(שירות ללא תשלום) וחניכי המכינות הקדם צבאיות

מתנדבי שנת שירות, חיילי של"ת וחניכי המכינות הקדם צבאיות זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה בכל קווי התחבורה הציבורית(למעט קווים לאילת וממנה).   

נסיעה עם עגלת ילדים פתוחה

עגלת ילדים פתוחה פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים בכל שעות היום.