Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

הורדת מחירים לרפורמה 2016

ביום ה- 11/01/2015 נחתם עדכון לצו הפיקוח על המחירים הכולל הפחתה בתעריפי הנסיעה של מספר כרטיסי מנוי כמפורט להלן:

1. כרטיסי מנוי חופשי חודשי

  •  כרטיס המנוי מסוג חופשי חודשי "גוש דן", תעריפו המעודכן הינו 213 ₪ במקום 250 ₪.
  • כרטיס מנוי מסוג חופשי חודשי "גוש דן מורחב", תעריפו המעודכן הינו 243 ₪ במקום 285 ₪.


2. כרטיס מנוי חופשי יומי:

  •  כרטיס המנוי חופשי יומי "גוש דן", תעריפו המעודכן הינו 13.5 ₪ במקום 16 ₪.


בהתאם להחלטת שר התחבורה תעריפי הנסיעה הכלולים בסעיף 1 חופשי חודשי "גוש דן" ו- "גוש דן מורחב" : נוסעים אשר רכשו מנוי זה לחודש ינואר, יקבלו החזר באחת מעמדות השרות.


קבלת ההחזר לנוסעים החל מה- 15/01/2016 ותבוצע באופן הבא:


* בעמדת השירות ייבדק איזה חוזה מסוג חופשי חודשי הוטען על גבי הכרטיס ובהתאם לכך יוחזר לבעל הכרטיס ההפרש במזומן.

ניתן לקבל את ההחזר עד לתאריך: 29/02/2016.