Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

ביצועים סביבתיים

1. דן פועלת בתחום איכות הסביבה לפי תכנית עבודה שנתית התואמת את חקיקת המשרד להגנת הסביבה וגורמי הסדרה נוספים. היעד המרכזי של התכנית הוא למנוע פגיעה בסביבה הטבעית ובבריאות האדם, תוך שמירה על החי והצומח.
2. אוטובוסים מייצרים משמעותית פחות פליטות לנוסע בהשוואה לנסיעה בכלי רכב פרטיים.
יותר נוסעים באוטובוס משמעותם פחות כלי רכב פרטיים על הכביש ופחות עומס בכבישים. המשמעות הסביבתית היא הפחתת זיהום אויר והרעש, ותרומה לסביבה נעימה ובריאה יותר, בעיקר בסביבה העירונית.
3. בנוסף, הפחתת העומס בכבישים מאפשרת לאוטובוסים לעבוד בתנאים טובים יותר (כך למשל, מהירות ממוצעת גבוהה יותר של כלל הרכבים הנעים בכביש) דבר שגורם להפחתה ישירה נוספת בפליטות מזהמים ולקיצור זמני הנסיעה.
4. מעבר ליתרון סביבתי זה, אנו פועלים באופן מתמיד לשפר את ביצועינו הסביבתיים, תוך שדרוג צי האוטובוסים, שיפור איכות הדלקים ואמצעים נוספים.
5. יישום סטנדרטים גבוהים של תחזוקה וניהול שוטף כולל בדיקות תקופתיות של ביצועיהם
6. הצטיידות מוגברת באוטובוסים שלהם פליטות חלקיקים נמוכות יותר העומדים בתקני הפליטה האירופיים המתקדמים (יורו 6 נכון ל-2018).
7. גריטה ו/או שדרוג אוטובוסים מדגמים ישנים יותר והורדת רמות הפליטה שלהם ע"י התקנת "אמצעי- קצה"( מסנן חלקיקים) לצמצום הפליטות.
8. שימוש בממרים קטליטיים ואופטימיזציה של השימוש בכלי הרכב – צמצום פליטות לאוויר על ידי "תכנון תחבורתי" ידידותי לסביבה. מחד שינוע ושימוש מרבי באוטובוסים החדישים – הפולטים פחות מזהמים בפריסה תחבורתית על פני רוב שעות היממה, מאידך שינוע מזערי של אוטובוסים הישנים תוך וויסות שעות הפעילות לזמנים בהם יש עומסי עבודה בלבד ובכך לצמצם את פליטות המזהמים ככל שניתן.
9. ביצוע ביקורות עשן חצי שנתיות לכל אוטובוס במכון - רישוי , בו הרכב נבדק על גבי דינמומטר ומתחבר לחיישני זיהום. נתוני הפליטות של רכבי החברה עומדים בתקנות המשרד להגנת הסביבה.