Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

מאמר אגף השיווק

                  סטודנטים מעדיפים סטו"דן"

אחת מקבוצות האוכלוסייה החשובות שבקהל הנוסעים בתחבורה הציבורית, הינם הסטודנטים.
מעצם המצב המיוחד שבו מתאפיינים חיי הצעירות והצעירים הללו, אך טבעי הוא שהם זקוקים מאד לניידות זמינה, איכותית וחשוב לא פחות – ואולי לעיתים אף יותר – למחירים מיוחדים ונמוכים, שכן מטבע הדברים הסטודנטים אינם בעלי הכנסה גבוהה וחלק לא מבוטל מהם נתמכים ממקורות כאלו ואחרים. סיבה טובה נוספת למהלך שיווקי לציבור זה, מוצא ביטוי בעובדת קשיי החנייה הכבדים בסביבות הקמפוסים, פשוט אין מקומות חניה ולפיכך יותר ויותר סטודנטים פונים לחלופות תחבורה מתאימות. בעבר הושקעו מאמצים ותוכננו מהלכים כדי לרכוש קהל נוסעים זה. עתה, עם התגברות קשיי התנועה והחנייה חשוב מאד לזכור, כי מעבר לשימוש הנוכחי – העכשווי - של הסטודנט בשרותי "דן", הרי שמדובר באנשים צעירים, שאם נשכיל ונצליח ליצור אצלם הרגלי נסיעה בשרותינו,  הרווחנו נוסעים קבועים וטובים אצלנו לשנים רבות. מכאן, למעשה נפתחת מגמה של מעגל: ככל שצעירים רבים יעדיפו אותנו, בד בבד עם הגדלת הנסיעות שלנו, פחות ופחות כלי רכב ישתמשו בדרך, מצב שמביא בהכרח לתחבורה אמינה, נטולת פקקים ו... נוחה באופן ניכר לנו נהגי האוטובוסים של "דן".

זה המקום שבו הוחלט באגף השיווק להגביר את המאמצים וליזום תכניות חדשניות לסטודנטים כדי שעוד ועוד ישתמשו בשרותי התחבורה של "דן". בשיתוף פעולה הדוק בינינו לבין ארגוני הסטודנטים, הנהלות האוניברסיטאות ומשרד התחבורה, יזמנו את המהלך הבא: כרטיסי מנוי "סטודן".

הופקו כרטיסי מנוי מיוחדים ואטרקטיביים במיוחד לסטודנטים. המדובר בכרטיס מנוי לסמסטר אחד או בכרטיס שנתי, בין שתי האפשרויות, יכולים הסטודנטים לבחור שימוש בכרטיס האזורי "אדום" או בכרטיס המרחבי ה"לבן" סימסטריאלי או שנתי. הכרטיסים מופצים בכמה וכמה נקודות מכירה בהן: אונ' ת"א, אונ' בר אילן, בית "דן", תמח"ת, סמינר לוינסקי, אקדמיית ת"א יפו ובתחילת שנת הלימודים האקדמית.

לחברת "דן" אין ספק כי מהלך שכזה, יניב פירות לאורך שנים ויביא עימו לתדמית של חברה מתקדמת ואיכותית והכול בקרב אנשים צעירים, שקרוב לודאי כי חלק גדול מהם ימצא מקום בתפקידים חשובים בחברה הישראלית. כל המהלך לא היה יכול לצאת לפועל ללא הסיוע החשוב והרוח החברית והמתלהבת של רבים וטובים במשרד התחבורה וחברת "דן", החל משר התחבורה ועובדי משרדו, ראשי החטיבות ב"דן" ועד לאחרון העובדים המסורים.

על כך תודת כולנו. יישר – כוח!

                                                       בברכה, רוני אורון

                                                       ראש אגף השיווק