Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
טעינת רב-קו מרחוק
דרושים

מחויבים לסביבה

כחברה המשרתת נאמנה, מעל ל-60 שנה, מיליוני אנשים ברחבי גוש דן בפרט וישראל בכלל, וכחברת תחבורה ציבורית מובילה בישראל, בדן רואים באחריות חברתית וסביבתית חלק בלתי נפרד מההתנהלות העסקית.

נושא איכות הסביבה מהווה מרכיב מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות בחברת דן והוביל אותה מאז פרסום החזון האקולוגי בשנת 2004 להשקעת משאבים רבים לצורך השגת שיפור מתמיד.
תחבורה ציבורית טובה מספקת מענה לסוגיות חברתיות וסביבתיות רבות, בהן קירוב הפריפריה למרכז, יצירת מקומות עבודה, הפחתת העומס בכבישים והפחתת זיהום אוויר.
אנו מאמינים כי תחבורה ציבורית חזקה, נוחה ואמינה הינה חיונית לחיזוק וטיפוח הסביבה העירונית ולשיפור איכות הסביבה בישראל.