Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

דן – תחבורה ציבורית , אוטובוסים, קווים, מודיעין תכנון נסיעה
קווים ותחנות
לוחות זמנים
HopOn - טעינת רב-קו
דרושים

אבידות ומציאות

עבור אל: טלפונים מחלקת אבידות ומציאות

חברת "דן" מחויבת כלפי לקוחותיה הנוסעים לדאוג לפריטים אשר אבדו או נשכחו באוטובוס או בכל מתקן אחר השייך לחברה. מחלקת אבידות אחראית לטיפול באיסוף האבידות, אחסונם, רישומם והחזרתם לבעליהן כנדרש בהתאם לסמכויות ודרישת החוק. 

איבדתי, מה עושים?  

אבידות ומציאות, תמונת אוירה

מתקשרים אל מרכז שירות הלקוחות של "דן" 03-6394444  או  3456* מוסרים את מירב הפרטים. במידה ונמצאה האבידה יקבע יחד איתך מועד ומקום לאיסוף האבידה. לא נמצאה האבידה נציגנו יירשמו את פנייתך ויתקשרו עימך במידה וכאשר זו תימצא.

 

מסירת האבידה לבעליה:

האבידה תוחזר לבעליה לאחר מתן סימנים מזהים ולאחר שהוכח כי אכן הוא בעל האבידה. האבידה תוחזר רק לאחר שיחתום ויציין את פרטיו כגון: שם מלא, מס' ת.ז. כתובת מלאה וטלפון.

לא נדרשה אבידה בתקופה של  4 חודשים:

במידה ולא היה דורש לאבידה, האבידה תועמד לרשות מוצא האבידה. במידה ומוצא האבידה לא פנה למחלקת האבידות תוך 4 חודשים מיום הפניה אליו בכתב, תימסר האבידה לתרומה בנוכחות נציג החברה למוסד נזקק הפועל באופן רשמי ומסודר כגון: ויצ"ו, אקי"ם, "יד שרה" וכדומה ו\או למשטרת ישראל.

באבידת נשק, מחלקת האבידות תפנה למשטרה או למשטרה הצבאית על מנת שהנשק יועבר מידית לגורמים הנ"ל.

אבידות בעלי אופי "חפץ חשוד"

תיקים סגורים, שקיות אטומות וחפצים בעלי אופי מחשיד גורמים להזמנת חבלן משטרתי לטיפול מתאים, חפצים אלו נמצאים באחריות משטרת ישראל ואינם מועברים לטיפול מחלקת האבידות של "דן".

   
 

טלפונים מחלקת אבידות ומציאות
כתובת: תחנה מרכזית החדשה בת"א, קומה 7 (ליד רציף 7 קו 60)
טלפון:   03-6394444 או 3456*
שעות פעילות:  ימי א'-ה' 07:30-15:00, יום ו' סגור