עבודות בדרך לוי אשכול בקריית אונו

11/04/2021

 ביום א' 11.4.2021 משעה 19:00 ועד 24:00 תתבצענה עבודות ברח' לוי אשכול בקריית אונו ויחול שינוי במסלול קו 28 כדלקמן:

 

לכיוון תל-אביב:

עד לוי אשכול פינת יאיר שטרן ללא שינוי, יאיר שטרן, יאנוש קורצ'אק , יאיר שטרן, לוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

לוי אשכול פינת יאנוש קורצ'אק (36105)

מכיוון תל-אביב:

עד לוי אשכול פינת התמר ללא שינוי, התמר, חבצלת, צה"ל, לוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

לוי אשכול פינת צה"ל (28123)

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש