חסימת היציאה מהתחנה המרכזית בת"א לרח' החרש/המסגר

28/06/2018

מיום ראשון, 1/7/18 בתחילת השירות  ועד להודעה חדשה תיחסם הירידה מהתחנה מרכזית קומה 7 לרח' החרש/המסגר.

לפיכך יחולו שינויים במסלולי הקווים כדלקמן:

 קווים 52,160 (שינוי תחנת הקצה מקומה 7 לקומה 4)

קו 52

לכיוון תחנה מרכזית קומה 4

במסלול הרגיל עד העלייה לתמח"ת קומה 7, החרש, ההגנה, לבנדה, שלמה, תחנה מרכזית קומה 4 – תחנה סופית.

 מכיוון ת"א

יציאה מקומה 4, לוינסקי, לבנדה, לה גווארדיה, המשך לה גווארדיה והמשך במסלול הרגיל.

  

קו 160

לכיוון תחנה מרכזית  קומה 4

במסלול הרגיל עד העלייה לתחנה המרכזית קומה 7, החרש, ההגנה, לבנדה, שלמה, תמח"ת קומה 4 – תחנה סופית.

 מכיוון ת"א

יציאה מקומה 4, לוינסקי, לבנדה,  המסגר, המסגר והמשך במסלול הרגיל.

 

קו 60

מכיוון ת"א (במסלול קו 51 עד רח' המסגר):

יציאה לרח' מנשה בן ישראל, שמאלה בן ישראל, ימינה הקונגרס, ימינה הר ציון, המשך סלומון, ימינה הרכבת, שמאלה המסגר והמשך במסלול הרגיל.

 לכיוון ת"א

ללא שינוי

 

קו 34

מכיוון ת"א

יציאה לרח' מנשה בן ישראל, בן ישראל, הקונגרס, הר ציון, לוינסקי, לבנדה, לכיוון רח' לה גווארדיה, המשך לה גווארדיה והמשך במסלול הרגיל.

 לכיוון ת"א

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.