סטודן - הנחות לסטודנטים

 

מהיום מגיעים ללימודים, לעבודה, לבילויים והביתה עם כרטיס סטודן שנתי בהנחה של עד 50% ממחיר נסיעה רגיל! את הכרטיס יכולים לרכוש כל הסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים והמוסדות הסיעודיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.

 

כרטיס סטודן מאפשר לנסוע חופשי וללא תשלום בישובים הנכללים בכרטיס וביניהם. בנוסף לנסיעה החופשית זכאי בעל הכרטיס להנחה בגובה של 50% ברכישת כל סוגי הכרטיסים, למעט כרטיסי חופשי חודשי או כרטיסי חופשי יומי. את ההנחות ניתן לממש רק בהצגת כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט מורחב.

 

סטודנט שלא רכש חוזה תקופתי לסטודנט וברשותו כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט זכאי להנחה של 33% ברכישת כרטיסיות וערך צבור בלבד. ניתן לממש את ההנחות רק בהצגת כרטיס רב-קו אישי בפרופיל סטודנט רגיל.

    

הודעה לציבור הסטודנטים

ניתן להגיע כעת לעמדות השרות לעדכון הפרופיל ולהטענת מנוי הסטודן לסמסטר א' / שנתי לשנת תשע"ט בכל תחנות השירות. סטודנטים אשר ברשותם כל המסמכים המפורטים מטה יוכלו להגיע לעמדות השירות וההנפקה.

 

פרוט הנחות לרכישת כרטיס סטודנט
הנחות לסטודנט/ית שרכש/ה כרטיס סטודנט סמסטריאלי או שנתיהנחות לסטודנט/ית שלא שרכש/ה כרטיס סטודנט סמסטריאלי או שנתי
כרטיס בודד - מקבל  50% הנחה  כרטיס בודד - אין הנחה  
כרטיסיה - מקבל  50% הנחה כרטיסייה - מקבל 33% הנחה
ערך צבור - מקבל  50% הנחה ערך צבור - מקבל 33% הנחה
חופשי חודשי - אין הנחה חופשי חודשי - אין הנחה 
חופשי יומי - אין הנחה   חופשי יומי - אין הנחה  

 
אופן ההזדהות של ציבור הסטודנטים לעניין הנפקות כרטיס "רב קו" ושינויי פרופיל יהא כדלקמן:

סטודנטים חדשים שנה א'
יציגו תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ט ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ט. 

סטודנטים שנה ב' ומעלה
יציגו תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ט או לשנת הלימודים התשע"ח ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ט ובתנאי שהתעודה תהא מאותו מוסד שבו למדו בשנה א'.

   

מי זכאי להנפיק סטודן?

כל סטודנט הרשום במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.

  

שנת הלימודים תשע"ט

להטענת כרטיס חופשי סטודנטיאלי בכרטיס רב-קו אישי עליכם להגיע לאחת מעמדות ההנפקה של כרטיסי הרב קו ולהצטייד באישורים הבאים:  

סטודנטים חדשים (שנה א') יציגו תעודה מזהה (תעודת זהות/ דרכון / רישיון נהיגה ישראלי), תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ט ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ט.

סטודנטים שנה ב' ומעלה יציגו תעודה מזהה (תעודת זהות / דרכון / רישיון נהיגה ישראלי), תעודת סטודנט לשנת הלימודים התשע"ט או לשנת הלימודים התשע"ח ואישור לימודים תקף לשנת הלימודים התשע"ט.

   

עדכון פרופיל

ניתן לעדכן את הפרופיל, בכרטיס רב קו רגיל לפרופיל סטודנט, פרופיל סטודנט מיוחד יבוצע רק בהטענה של חוזה סמסטריאלי / שנתי.
שינוי לפרופיל סטודנט רגיל(33% הנחה) לא מחייב הטענת חוזה בעת שינוי פרופיל.
לאחר שינוי הפרופיל, ניתן להטעין את החוזה בכל החברה.

   

לתשומת לבכם

לא ניתן, לבצע החלפות, החזרות (גם של חוזים קודמים).
לא תינתן האפשרות לשדרוג הכרטיס לאחר סמסטר א' לשנתי.
שינוי הפרופיל יכול להיעשות רק בחברה בה הונפק הכרטיס.

"סטודן" בשבילי זו הבחירה המשתלמת ! 

               רב קו סטודנטים 2018-2019

כרטיס סטודן