הארכת תוקף לזכאי ביטוח לאומי

הארכת תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2020.
לצורך כך זכאים אלו יצטרכו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת, ואילו הזכאים החדשים יגיעו עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) יאריכו לכם את תוקף הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו בשנה נוספת.
בהתאם לכך, עליכם להגיע לעמדת שרות להארכת התוקף במהלך חודש דצמבר.