תעריף מוגדל על אי תשלום באוטובוס

28/2/16

  • נסיעה באוטובוס ללא הסדר נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית.
  • הנוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר
    צפוי לשלם תעריף מוגדל ע"פ הקבוע בפקודת התעבורה.
  • חובה על הנוסע שישלם את דמי הנסיעה באמצעות "רב-קו"
    להעביר את הכרטיס במכשיר המיועד לכך, ללא יוצא מן הכלל, לרבות
    לבעלי הסדר נסיעה מסוג מנוי.
  • כרטיס רב-קו (אישי) לא ניתן להעברה לנוסע אחר.

להלן מידע על עלות התעריף המוגדל שניתן ע"י מבקרי הכרטיסים מטעם משרד התחבורה לנוסעים שלא שילמו את מחיר הנסיעה בעלותם לאוטובוס דרך הדלת האחורית או הקדמית או לא ביצעו וולידציה על מכשירי הכרטוס בעקבות הרפורמה החדשה.

תעריף מוגדל על אי תשלום באוטובוס


סוג האירוע
כרטיס נסיעה רגיל

כרטיס נסיעה מוזל
קוד מחירמחיר כרטיס רגילתעריף מוגדלאזרח ותיק, סטודנטתעריף מוגדל

נוסע שלא שילם/תיקף דמי נסיעה
41,42,43 5.90 ₪ 100 ₪ 3.00 ₪ 80 ₪
44 9.30 ₪ 100 ₪ 4.70 ₪ 85 ₪
6 12.50 ₪ 120 ₪ 6.30 ₪ 90 ₪

כרטיס שאינו מתאים לפרופיל הנוסע
41,42,43 5.90 ₪ 95 ₪
44 9.30 ₪ 95 ₪
6 12.50 ₪ 110 ₪

נוסע ששילם דמי נסיעה בסכום נמוך מהסכום עליו היה לשלם
41,42,43 5.90 ₪ 90 ₪
44 9.30 ₪ 90 ₪
6 12.50 ₪ 110 ₪

תיקון 94 לפקודת התעבורהתיקון 94 לפקודת התעבורה 

            מצורף דו"ח למתן תעריף מוגדל בנספח א

סמכות פקחים מתן קנס, קובץ תמונה