10/7/2024

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ד' 10.7.2024, משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות לילה בקטע הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 66, 61, 3, כדלקמן

קו: 3

לכיוון הטייסים:

עד רמז פינת ארלוזורובללא שינוי, המשך בלוך, אבן גבירול, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

21038 – הוועדהפועל/ארלוזורוב

20699 – אבןגבירול/ארלוזורוב

25823 – עיריית תל אביביפו/אבן גבירול

 

מכיוון הטייסים:

ללא שינוי

 

קווים:66, 61

לכיוון כרמלית:

עד ארלוזורוב פינת בלוךללא שינוי, בלוך, אבן גבירול, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

21038 – הוועדהפועל/ארלוזורוב

20699 – אבןגבירול/ארלוזורוב

25823 – עיריית תל אביביפו/אבן גבירול

 

מכיוון כרמלית:

ללא שינוי