10/7/2024

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ד' 10.7.2024 משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' הנ"ל ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 418, 116, 40, 33, 10, 8, כדלקמן

קו:8

מכיוון קלצ'קין:

יציאה מהמסוף לקלצ'קין, המשך קלאוזנר, המשך ג'ורג' וייז,  רוזנפלד, לבנון, טאגור, איינשטיין והמשך במסלולהרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

21389 - חיים לבנון/קלצ'קין

26635 - איינשטיין/אהרון בארט

26632 - קניון רמת אביב/איינשטיין

 

לכיוון קלצ'קין:

עד איינשטיין פינת טאגור ללא שינוי, טאגור, המשך קלצ'קין והמשך במסלולהרגיל.

 

 

תחנות מבוטלות:

26631 - קניון רמתאביב/אינשטיין

27065 -האוניברסיטה/חיים לבנון

 

קו:10

מכיוון בת-ים:

עד לבנון פינת איינשטיין ללא שינוי, המשך לבנון, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

26635 - איינשטיין/אהרון בארט

26632 - קניון רמת אביב/איינשטיין

20670 - טאגור/אנדרסן

20671 - מרכז מסחרי/טאגור

 

לכיוון בת-ים:

ללא שינוי

 

קווים:418, 33

מכיוון וינטר/אזורי חן:

עד לבנון פינת טאגור ללא שינוי, טאגור, איינשטיין, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

21389 - חיים לבנון/קלצ'קין

26635 - איינשטיין/אהרון בארט

26632 - קניון רמת אביב/איינשטיין

 

לכיוון וינטר/אזורי חן:

עדאיינשטיין פינת טאגור ללא שינוי, טאגור, לבנון והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

26631 - קניון רמתאביב/אינשטיין

27065 -האוניברסיטה/חיים לבנון

קו:40

מכיוון קלצ'קין:

יציאהמהמסוף לקלצ'קין, המשך קלאוזנר, המשך ג'ורג' וייז, רוזנפלד, לבנון, איינשטיין,ברודצקי, רידינג,  לבנון, נמיר והמשךבמסלול הרגיל.  

 

תחנות מבוטלןת:

21389- חיים לבנון/קלצ'קין

26635- אינשטיין/אהרון בארט

26632 - קניון רמת אביב/אינשטיין

20047- דרך נמיר/אינשטיין

 

לכיוון קלצ'קין:

עד נמיר פינת לבנון ללא שינוי, לבנון, רידינג, ברודצקי, אינשטיין, והמשךבמסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

20050 – סמינרהקיבוצים/דרך נמיר

26631 - קניון רמתאביב/אינשטיין

 

קו:116

מכיוון קלצ'קין:

יציאה מהמסוף ימינה לקלצ'קין, המשך קלאוזנר, המשך ג'ורג' וייז, רוזנפלד, לבנון,איינשטיין, ברודצקי, רידינג,  לבנון, נמירוהמשך במסלול הרגיל.  

 

תחנות מבוטלןת:

21389 - חיים לבנון/קלצ'קין

26635 - אינשטיין/אהרון בארט

26632 - קניון רמת אביב/אינשטיין

20047 - דרך נמיר/אינשטיין

 

לכיוון קלצ'קין:

עד איינשטיין פינת טאגור ללא שינוי, טאגור, המשך קלצ'קין והמשך במסלולהרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

26631 - קניון רמת אביב/אינשטיין

27065 - האוניברסיטה/חיים לבנון