16/1/2022
התחלה:
16/1/2022

סיום:
21/1/2022

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום א' 16.1.2022 וביום ה' 20.1.2022 משעה 22:00 ועד 05:00 למחרת בבוקר תתבצענה עבודות לילה ברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים

לכיוון חולון:

עד המסגר פינת חסן ערפהללא שינוי, המסגר, עד צומת לה גרדיה, רח' הרכבת, דרך בגין, העלייה, לוינסקי, שדרותהר ציון, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

25141 - דרך מנחםבגין/נחמני

20113 - הגליל/השרון

21619 - שד' הרציון/לוינסקי

תחנה חדשה:

21376 - חברת החשמל/דרךמנחם בגין

מכיוון חולון:

עד סלומון פינת הרכבת ללא שינוי, סלומון, צומתלה גרדיה,  המסגר, והמשך במסלולו הרגיל.

תחנה מבוטלת:

21244 - דרך מנחם בגין/הרכבת

תחנה חדשה:

27117 - הרכבת/סלומון

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.

עבודות לילה ברח' חסן ערפה בשני כיוונים בתל-אביב