29/11/2023
עבודות לילה בצומת אלנבי/גאולה
עבודות לילה
28/11/23
-
30/11/23

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

מיום ג' 28.11.2023 עד יום ה 30.11.2023 (כולל), משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בצומת הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 82, 61, 18, כדלקמן

קו:18

מכיוון בת-ים:

עד יוסף לויפינת הכובשים ללא שינוי, יוסף לוי, הירקון, בוגרשוב, טשרניחובסקי, דיזנגוף, אבן גבירול, שאול המלך, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

25364 -הכובשים/דניאל

20772 - יונההנביא/אלנבי

20774 - המלך ג'ורג'/אלנבי

25557 - המלךג'ורג'/החשמונאים

21541 - המלךג'ורג'/שדרות בן ציון

20785 -דיזנגוף סנטר/המלך ג'ורג'

25618 - המלךג'ורג'/זמנהוף

25629 - כיכררבין/מלכי ישראל

21136 - רבנותתל אביב/שד' דוד המלך

21000 -ביה"ח איכילוב/שד' דוד המלך

21206 - ביתהמשפט/ויצמן

לכיוון בת-ים:

עד המלך ג'ורג'פינת בוגרשוב ללא שינוי, בוגרשוב, פינסקר, טרומפלדור, הרברט סמואל, והמשך במסלולהרגיל.

 תחנות מבוטלות:

21543 - המלךג'ורג'/בוגרשוב

25556 - המלךג'ורג'/רש"י

20773 - המלךג'ורג'/אלנבי

20121 - גאולה/הכובשים

 

קו:61

מכיוון כרמלית:

יציאה מרח'הכובשים, נחמיה, הירקון, בוגרשוב, טשרניחובסקי, דיזנגוף, והמשךבמסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

20772 - יונההנביא/אלנבי

20774 - המלךג'ורג'/אלנבי

25557 - המלךג'ורג'/החשמונאים

21541 - המלךג'ורג'/שדרות בן ציון

25609 -דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

לכיוון כרמלית:

עד כיכרדיזנגוף פינת פינסקר ללא שינוי, פינסקר, טרומפלדור, הרברט סמואל, והמשך במסלולהרגיל.

תחנות מבוטלות:

25565 -דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

21543 - המלךג'ורג'/בוגרשוב

25556 - המלךג'ורג'/רש"י

20773 - המלךג'ורג'/אלנבי

20121 -גאולה/הכובשים

 

קו:82

לכיווןפתח-תקווה:

יציאה מרח'הכובשים, נחמיה, הירקון, בוגרשוב, טשרניחובסקי, דיזנגוף, אבןגבירול, שאול המלך, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

20772 - יונההנביא/אלנבי

20774 - המלךג'ורג'/אלנבי

25557 - המלךג'ורג'/החשמונאים

21541 - המלךג'ורג'/שדרות בן ציון

20785 -דיזנגוף סנטר/המלך ג'ורג'

25618 - המלךג'ורג'/זמנהוף

21516 - כיכררבין/אבן גבירול

מכיווןפתח-תקווה:

עד המלך ג'ורג'פינת בוגרשוב ללא שינוי, בוגרשוב, פינסקר, טרומפלדור, הרברט סמואל, והמשך במסלולהרגיל.

תחנות מבוטלות:

21543 - המלך ג'ורג'/בוגרשוב

25556 - המלך ג'ורג'/רש"י

20773 - המלך ג'ורג'/אלנבי

20121 -גאולה/הכובשים