13/1/2022
התחלה:
16/1/2022

סיום:
23/1/2022

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

מביאים בזאת לידיעתכם, כי החל מיום א' 16.1.2022 תתווסף לקווים תחנה ברח' דיזנגוף אחרי פינת יודפת בכיוון הנסיעה מחניון שיכון / רכבת מרכז / קלצ'קין / רידינג. מק"ט תחנה: 25787 - דיזנגוף/יודפת נסיעה טובה

הוספת תחנה ברח' דיזנגוף פינת יודפת