דן מאחלת לכם
דרך צלחה!
תיכנון נסיעה

Thank you! Your submission has been received!

אנא מלאו שדה יציאה וגם שדה יעד

עדכונים ושינויים
שינויים בהסדרי התנועה ברמת גן
15.05.2021
חסימת צומת קריניצי-הרצל בר"ג עקב פגיעת טיל
15.05.2021
הפרות סדר ביפו
13.05.2021
קווי לילה
13.05.2021
שינוי מסלול דרך רח' בוגרשוב בתל אביב
12.05.2021
העתקת תחנת המוצא למסוף קריית אריה בפ"ת
12.05.2021
שינוי מסלול דרך רחוב בוגרשוב בתל אביב
12.05.2021
עמדות שרות הרב קו
12.05.2021
עבודות לילה בצומת ז'בוטינסקי/אהרונוביץ' בני-ברק
11.05.2021
קו 10-שינוי מסלול בתל אביב
10.05.2021
הסרת מגבלת כמות הנוסעים באוטובוס.
06.05.2021
קו 34 - העתקת תחנת הקצה לחניון הלוחמים
22.04.2021
קו 43 - העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
קו 70 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
קו 89 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
שינוי מסלול בקריית גנים ראשל"צ
22.04.2021
קו חדש - 141 מחניון הלוחמים ליהוד
22.04.2021
העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
עבודות לילה ברח' יצחק ניסים בבני-ברק בקטע קהילות יעקב/ דמשק אליעזר
20.04.2021