דן מאחלת לכם
דרך צלחה!
תיכנון נסיעה

Thank you! Your submission has been received!

אנא מלאו שדה יציאה וגם שדה יעד

עדכונים ושינויים
פעילות קווי דן החל מיום 27.09.20
27.09.2020
עבודות ברצף ברח' יצחק שדה בתל-אביב
28.09.2020
עבודות ברח' ז'בוטינסקי בקטע בן גוריון / רבי עקיבא לכיוון מזרח
30.09.2020
עבודות לילה ברח' שטרית בתל-אביב
29.09.2020
עבודות לילה ברח' בלוך בתל-אביב
29.09.2020
עבודות ברצף ברח' לבונטין בתל-אביב
24.09.2020
עבודות בדרך לוי אשכול בקריית אונו
24.09.2020
עבודות ברצף בצומת שדרות העצמאות / הולצברג בבת-ים
22.09.2020
עמדות שרות כרטיס הרב קו בחגי תשרי
17.09.2020