תכנון מסלול נסיעה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ביחד ננצחביחד ננצח

עדכונים אחרונים

לכל העדכונים >
26/2/2024
עבודות לילה
עבודות לילה בצומת שנקר/סוקולוב לכיוון מערב
172

ביום ב' 26.2.2024 משעה 24:00 עד 05:00 בבוקר, תתבצענה עבודות בצומת הנ"ל, ויחול שינוי במסלול קו 172, כדלקמן:

לעדכון המלא ←
26/2/2024
עבודות לילה
עבודות לילה ברח' קלאוזנר בקטע כיכר שער 14/ קלצ'קין
7
25
45
289

ביום ב' 26.2.2024 החל מהשעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר (למחרת) תתבצענה עבודות לילה ברחוב הנ"ל ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 289, 45, 25, 7 כדלקמן:

לעדכון המלא ←
25/2/2024
עבודות לילה
עבודות לילה ברח' לבנון בקטע איינשטיין/רוזנפלד בשני הכיוונים
10
25
289

ביום א' 25.2.2024, ביום ד' 28.2.2024, וביום ה' 29.2.2024, משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 289, 25, 10, כדלקמן:

לעדכון המלא ←
לכל העדכונים >

קישורים חיצוניים