תכנון מסלול נסיעה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

עדכונים אחרונים

לכל העדכונים >
30/6/2022
עבודות לילה ברח' לבנון בקטע איינשטיין/רוזנפלד בשני הכיוונים
10
25
40
289

מיום א' 12.6.2022 עד יום ג' 14.6.2022 (כולל), משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים 289, 40, 25, 10 כדלקמן

לעדכון המלא ←
28/6/2022
עבודות לילה ברח' ז'בוטינסקי ומקס ואנה ווב בגבעת שמואל
7
18
28
292

ביום ג' 28.6.2022 וביום ה' 30.6.2022 משעה 22:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברחובות הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים 292, 28, 18ב', 7ב', כדלקמן

לעדכון המלא ←
8/6/2022
סיום עבודות ברח' אילת בקטע דב הוז/ההסתדרות ותחילת עבודות ברצף בקטע ההסתדרות/שדרות יוספטל לכיוון דרום
72
129

החל מיום שישי 10.6.2022 תסתיימנה העבודות ברח' אילת בקטע דב הוז/ההסתדרות ותחלנה עבודות בקטע ההסתדרות/שדרות יוספטל לכיוון דרום עד הודעה חדשה. לפיכך, יחולו שינויים במסלולי הקווים, 129, 72, כדלקמן

לעדכון המלא ←