דן מאחלת לכם
דרך צלחה!
תיכנון נסיעה

Thank you! Your submission has been received!

אנא מלאו שדה יציאה וגם שדה יעד

עדכונים ושינויים
תהלוכה ברח' יפת בקטע דונולו/ שבטי ישראל
09.05.2021
עבודות לילה בצומת ז'בוטינסקי / אהרונוביץ' בני-ברק
09.05.2021
הסרת מגבלת כמות הנוסעים באוטובוס.
06.05.2021
קו 34 - העתקת תחנת הקצה לחניון הלוחמים
22.04.2021
קו 43 - העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
קו 70 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
קו 89 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
שינוי מסלול בקריית גנים ראשל"צ
22.04.2021
קו חדש - 141 מחניון הלוחמים ליהוד
22.04.2021
העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
עבודות לילה ברח' יצחק ניסים בבני-ברק בקטע קהילות יעקב/ דמשק אליעזר
20.04.2021