דן מאחלת לכם
דרך צלחה!
תיכנון נסיעה

Thank you! Your submission has been received!

אנא מלאו שדה יציאה וגם שדה יעד

עדכונים ושינויים
הסרת מגבלת כמות הנוסעים באוטובוס.
06.05.2021
שינויי מסלול ביפו
08.05.2021
קו 34 - העתקת תחנת הקצה לחניון הלוחמים
22.04.2021
קו 43 - העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
קו 70 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
קו 89 - שינוי מסלול בת"א
22.04.2021
שינוי מסלול בקריית גנים ראשל"צ
22.04.2021
קו חדש - 141 מחניון הלוחמים ליהוד
22.04.2021
העתקת תחנת קצה למסוף ניסנבאום בבת-ים
22.04.2021
עבודות לילה ברח' יצחק ניסים בבני-ברק בקטע קהילות יעקב/ דמשק אליעזר
20.04.2021