החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי ״דן״ בע"מ

קרן פנסיה מפעלית ותיקה בה מבוטחים חברי ״דן״ בלבד.

ח״פ - 520028812

מספר קופה - 269

בני ברק - רח׳ ברוך הירש 14 (בית סלע)
מיקוד: 5120206

טלפון: 03-6933421 / 03-6933422

פקס: 03-5606267

מדיניות השקעות (הקופה) החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי "דן" לשנת 2024
קובץ PDF
*
אושרה בישיבת דירקטוריון הקרן בתאריך 21 בנובמבר 2023