דן והסביבה

חברת דן משקיעה משאבים רבים כדי לעמוד בתקנים הסביבתיים הנדרשים, ומסייעת בקידום תחבורה בת-קיימא בישראל. אנחנו מחויבים בהפחתת צריכת אנרגיה – באוטובוסים, באמצעות שילוב של פתרונות טכנולוגים והדרכות הנהגים בנושא איכות הסביבה.

בעמוד זה מפורסמים לציבור דוחות העמידה בהוראות חוק אויר נקי למניעה ולצמצום של זיהום אויר מכלי רכב.