נסיעה באוטובוס

מי זכאי להנחה בתעריפי הנסיעה באוטובוס?

תשובה: להלן רשימת ההנחות הנהוגות על פי חוק בתחבורה הציבורית:

 • אזרח ותיק: על פי חוק זכאי להנחה של 50% על כל אמצעי הכרטוס בתחבורה הציבורית.
 • בני נוער: זכאים להנחה של 50%, בכפוף לתנאי הזכאות של המחוקק.
 • נכה/זכאי הביטוח הלאומי: זכאים להנחה של 33%, בכפוף לתנאי הזכאות של המחוקק.
 • סטודנטים: זכאים להנחה של 33%. בעלי מנוי סמסטריאלי או שנתי זכאים להנחה של 50%.
 • עיוורים: זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת.
 • מלווה לעיוור: זכאי להנחה בשיעור של 50% בכרטיס בודד, בכל קודי המחיר ובכל קווי האוטובוס והרכבת בארץ.
 • מתנדבי שנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות וחיילי של"ת(שירות ללא תשלום): זכאים לפטור מלא מתשלום דמי נסיעה, למעט בקווים לאילת וממנה.


מאיזה גיל ישנה חובת תשלום?

תשובה: בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ילד עד גיל 5 אינו חייב בתשלום.
מבוגר הנוסע עם שני ילדים מתחת לגיל 5, חייב בכרטיס אחד עבורו, וכרטיס אחד עבור שני הילדים.


כיצד מנפיקים תעודת זכאות?

תשובה: משרד התחבורה שולח את תעודת הזכאות לזכאים באופן אוטומטי, על פי רשימת הזכאים המועברת אליו מהביטוח הלאומי. במקרה שאבדה התעודה או יש צורך בחידושה יש לפנות לטל' 1-222-56-78 או לפנות בכתב אל המפקח על התעבורה הציבורית, רח' המלאכה 8, ת"ד 57109, תל-אביב 61570. ניתן לרכוש כרטיסיות בהנחה לזכאים עם הצגת תעודת הזכאות בפני הנהג או בקופה.


מה אסור להעלות לאוטובוס?

תשובה: אין להעלות לאוטובוס כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או מפיץ ריחות רעים, חומרי נפץ ונשק טעון.


האם מותר להעלות לאוטובוס אופניים או גלשן?

תשובה: ניתן להוביל אופניים או גלשן בתאי המטען בלבד ורק אם יש בהם מקום פנוי.


האם ניתן להעלות בעל חיים לאוטובוס?

תשובה: מותר להעלות לאוטובוס חיות מחמד קטנות אם הן קשורות ברצועה ומצוידות במחסום פה, מונחות  על הברכיים או מוחזקות על הידיים כך שאינן יכולות לפגוע או להטריד את הנוסעים.
בעל חיים גדול יותר אפשר להסיע רק כשהם קשורים ועם מחסום פה ובתשלום כרטיס מלא בנסיעה עירונית רגילה.
נוסע עיוור רשאי לקחת עימו כלב נחייה קשור ברצועה ללא תשלום נוסף.


האם מותר להעלות מטען לאוטובוס?

תשובה: נוסע רשאי לקחת עימו מטען יד ללא תשלום נוסף, ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס. תיקים גדולים ומזוודות יש לשים בתאי המטען. להלן סוגי המטען המותרים ללא תשלום:

 • תיק ומזוודה, בתנאי שלא יגרמו נזק או יפריעו לנוסעים.
 • עגלת ילדים מקופלת ו/או עגלת נכים מקופלת(הנהג רשאי לסרב להעלות את העגלה מנימוקי צפיפות).
 • כל מטען כגון כלי נגינה, חבילה, ארגז, שק וכד'. כל עוד אינם מפריעים לנוסעים, נכנסים לתא מטען ואינם מונחים במעברים ובכניסות.
 • מטען צר (מוט עץ, גליל שרטוטים) שאורכו אינו עולה על מטר.


באיזה קווים קיימים אוטובוסים לנכים?

תשובה: החל מינואר 2015 כל הקווים שמוגדרים כקווים עירוניים מופעלים באמצעות אוטובוסים עירוניים מונגשים.


האם עגלת ילדים מחויבת בתשלום?

תשובה: בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ניתן להעלות עם עגלת ילדים פתוחה ללא תשלום בכל שעות היום.  
בנוסף, גם עגלה מקופלת לא מחויבת בתשלום בכל שעות היממה.


כרטיס רב-קו

רב-קו: איפה ניתן להשתמש בו? איפה מנפיקים? מה קורה אם אבד כרטיס?

תשובה: תשובות לשאלות אילו ונוספות בדף רב-קו הכרטיס החכם באתר.


כרטיס סטודן

מהו כרטיס סטודן?

תשובה: הסטודן הוא חוזה שמוטען על כרטיס הרב-קו. הסטודן מיועד לסמסטר אחד או לכל השנה האקדמאית. מחירי הסטודן נקבעים ע"י משרד התחבורה ובדר"כ ההנחה בכרטיס מגיעה ל- 50% ממחיר נסיעה רגיל! הכרטיס מיועד לכל הסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה(המל"ג) ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.


אילו אישורים צריך לרכישת כרטיס סטודן?

תשובה: אישורים נדרשים להנפקה:  1. תעודת סטודנט בתוקף ואישור לימודים במוסד מוכר לשנת הלימודים. 2. תעודה מזהה.  יש לוודא כי מוסד הלימודים בו אתם לומדים מוכר ע"י משרד התחבורה והמועצה להשכלה גבוהה.


מה עושה סטודנט עם הרב קו סטודן כשסיים ללמוד?

תשובה: הכרטיס נשאר שלך! כרטיס הרב-קו הינו כרטיס רב פעמי במידה ולא בחרת להמשיך לטעון רב–קו סטודן תוכל להחזיק את הכרטיס ולטעון אותו ע"פ סוגי ההנחות להן את\ה זכאי.


האם את\ה זכאי לסטודן?

תשובה: זכאיים כל הסטודנטים הרשומים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובכפוף להנחיות משרד התחבורה.