כל העדכונים

7/8/2022
התחלה:
7/8/2022 22:00

סיום:
11/8/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום א' 7.8.2022 עד יום ד' 10.8.2022 (כולל) משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בקטע הנ"ל, ויחול שינויים במסלולי הקווים, 140, 67, 60, 39, כדלקמן

קו: 39

מכיוון רידינג

עד הירדן פינתאצ"ל ללא שינוי, ימינה אצ"ל (לא להמשיך ישר), המשך אצ"ל, והמשךבמסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

26221 - דרך נגבה/הירדן

26223 - דרך נגבה/בןאליעזר

 לכיוון רידינג:

ללא שינוי

  

קו: 60

מכיוון תמח"ת:

עד חזון איש פינת נגבה ללא שינוי, ימינה נגבה, שמאלה הירדן, שמאלהאצ"ל, המשך אצ"ל, והמשך במסלול הרגיל.

 לכיוון תמח"ת:

ללא שינוי

 

קו: 67

לכיוון וינטר:

עד נגבה פינת הירדן ללא שינוי, ימינה הירדן (לא להמשיך ישר), שמאלהאצ"ל, ימינה בן אליעזר, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

26221 - דרך נגבה/הירדן

26223 - דרך נגבה/בןאליעזר

 מכיוון וינטר:

ללא שינוי

 

קו: 140

לכיוון בת-ים:

עד חזון איש פינת נגבהללא שינוי, ימינה  נגבה  (לא להמשיך ישר), שמאלה הירדן, שמאלהאצ"ל, ימינה בן אליעזר, והמשך במסלול הרגיל.

 מכיוון בת-ים:

ללא שינוי

עבודות לילה ברח' בן אליעזר בקטע נגבה/אצ"ל לכיוון דרום
7/8/2022
התחלה:
7/8/2022 22:00

סיום:
11/8/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

מיום א' 7.8.2022 עד יום ד' 10.8.2022 (כולל) משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בצומת הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים 238, 66, 63, כדלקמן

קווים:238, 63

מכיוון כרמלית:

יציאה ממסוף כרמלית,  לכיוון רח' הכרמל (לא לפנות  לרח' הירקון),  הכרמל,  יצחק אלחנן,  השחר,  אחד העם,   אלנבי,  המלך ג'ורג',  בן ציון, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

25365 - הירקון/עזרא הסופר

25366 - הירקון/אלנבי

20657 -הירקון/טרומפלדור

25552 - בוגרשוב/פינסקר

25565 - דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

 

לכיוון כרמלית:

ללא שינוי

 

 

 

קו:66

מכיוון כרמלית:

יציאה ממסוף כרמלית,  לכיוון רחוב הכרמל,  הכרמל,  יצחק אלחנן,  השחר,  אחד העם,  אלנבי,  המלך ג'ורג,  דיזנגוף, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

25365 - הירקון/עזרא הסופר

25366 - הירקון/אלנבי

20658 - הירקון/אלנבי

20657 -הירקון/טרומפלדור

25552 - בוגרשוב/פינסקר

25564 - דיזנגוף סנטר/טשרניחובסקי

 

תחנה חדשה:

25609 - דיזנגוף סנטר/דיזנגוף

 

לכיוון כרמלית:

ללא שינוי

 

 

עבודות לילה בצומת בן יהודה/ בוגרשוב
7/8/2022
התחלה:
7/8/2022 22:00

סיום:
12/8/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום א' 7.8.2022 וביום ב' 8.8.2022 , וביום ה' 11.8.2022 משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 189, 44, 2, כדלקמן

לכיוון עתידים/שיכון:

עד שדרות רוקח פינת שטרית ללא שינוי, המשך בני אפרים,  שלונסקי,  פנחס רוזן,  ולנברג, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

21455 - מגרשי הטניס/בכור שטרית, 21163 - מרכז הספורט/בכור שטרית,

26434 - אצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית

 

תחנה חדשה:

26323 – בני אפרים/בכור שטרית

 

מכיוון עתידים/שיכון:

ללא שינוי

 

עבודות לילה ברח' שטרית לכיוון מזרח