כל העדכונים

2/12/2021
התחלה:
2/12/2021 21:00

סיום:
3/12/21 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ה'2.12.2021 משעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברחוב הנ"לויחולו שינויים במסלולי הקווים

קו: 140

לכיוון מסוף ניסנבאום:

עד מחלף דב  הוז (בנתיבי איילון) ללא שינוי, רח' קק"ל (בת-ים), קק"ל, כצנלסון, יוספטל, אלי כהן, והמשך במסלול הרגיל.

 מכיוון מסוף ניסנבאום:

ללא שינוי

 

קו: 141

מכיוון יהוד:

עד הופיין פינת אילת ללא שינוי, אילת, דב הוז, קק"ל, כצנלסון, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

36270- יוספטל/אילת

38632 - ת. רכבת יוספטל

39936 - יוספטל/מבצע סיני

36245 - קניון בת ים/יוספטל

36239- כצנלסון/יוספטל,

36242- כצנלסון/אנילביץ'

36256 - כצנלסון/ההגנה

 תחנות חדשות:

37659- אילת/חצרים

35767 - קק"ל/כצנלסון

 לכיוון יהוד:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

2/12/2021
התחלה:
2/12/2021 21:00

סיום:
3/12/21 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ה' 2.12.2021 משעה21:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בקטע הנ"ל, ויחולו שינוייםבמסלולי הקווים

קו: 5

מכיוון הלוחמים:

עד פרייגרזון פינת בן צבי ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרותגורי, והמשך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

 תחנה חדשה:

25272 - לבון/דרך בןצבי

 לכיוון הלוחמים:

עד תל גיבורים פינת הלוחמים ללא שינוי, הלוחמים, איילון צפון, צומת חולון,ימינה שדרות לוי אשכול, כיכר קוגל לרח' הלוחמים עד למסוף הלוחמים – תחנה סופית.

 

קו: 7

מכיוון וולפסון:

עד פרייגרזון פינת בן צבי ללא שינוי, המשך לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרות גורי, והמשך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

 תחנה חדשה:

25272 - לבון/דרך בןצבי

 לכיוון וולפסון:

ללא שינוי

 

קו: 17

מכיוון וולפסון:

עד פרייגרזון פינת בן צבי ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, שדרות גורי  פינת גיתית, שדרות גורי, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

22556 - בניין פנורמה/דרך בן צבי

25280 - הקשת/השופר

25271 - הקשת/החרמש

 תחנה חדשה:

25272 - לבון/דרך בןצבי

 לכיוון וולפסון:

ללא שינוי

  

קו: 34

מכיוון הלוחמים:

עד קיבוץ גלויות פינתלבון ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרות גורי,והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

 לכיוון הלוחמים:

ללא שינוי

 

קו: 189

מכיוון עתידים:

עד שדרות הר ציון פינת קיבוץ גלויות ללא שינוי, קיבוץ גלויות, צומת הולץ לחיל השריון, צומת חולון לשדרותלוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

22557 - קריית שלום/דרך בן צבי

 לכיוון עתידים:

ללא שינוי

 

קו: 289

מכיוון מסוף מערבי:

עד כיכר גיתית/שדרות גורי ללא שינוי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרות גורי, קיבוץ גלויות, צומת הולץ לחיל השריון, צומת חולון, שדרות לוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

22557 - קריית שלום/דרךבן צבי

 לכיוון מסוף מערבי:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

2/12/2021
התחלה:

סיום:

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

No items found.

ביום ה' 2.12.2021 משעה 21:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודותברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים

קו:14

לכיוון הלוחמים:

עד גרוסמן פינת תל-גיבורים ללא שינוי, פרייגרזון, בן צבי, בצומת חולון לשדרות לויאשכול, הלוחמים, למסוף הלוחמים – תחנה סופית.

 תחנה מבוטלת:

תל-גיבורים28

 מכיוון הלוחמים:

ללא שינוי

  

קווים:44, 41

לכיוון הלוחמים:

עד הלוחמים פינת איילון צפון ללא שינוי, איילון צפון, צומת חולון , שדרות לוי אשכול, כיכר קוגל לרח' הלוחמים, ועד למסוף הלוחמים – תחנה סופית.

תחנה מבוטלת:

36395- הלוחמים/תל גיבורים

מכיוון הלוחמים:

ללאשינוי

 

קו:72

מכיוון רכבת מרכז:

עד גרוסמן פינת תל-גיבורים ללא שינוי, פרייגרזון, בן צבי, צומת חולון לשדרות לויאשכול, הלוחמים, המעפילים, והמשך במסלול הרגיל.

תחנותמבוטלות:

25261- תל גיבורים/מאיר גרוסמן

36392 - משרד הרישוי/הלוחמים

לכיווןרכבת מרכז:

ללאשינוי

 

קו:73

מכיוון כרמלית:

עד שז"ר פינת תל-גיבורים ללא שינוי, תל-גיבורים, פרייגרזון, בן צבי, צומת חולון לשדרות לויאשכול, שדרות קוגל, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות

36392- משרד הרישוי/הלוחמים

36376 - הלוחמים/כיכר הלוחמים

לכיוון כרמלית:

ללא שינוי

  

קו:129

לכיוון ראשל"צ:

עד לבון פינת בן צבי ללא שינוי, בן צבי, צומת חולון לשדרות לוי אשכול, הלוחמים, המעפילים, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

25261- תל גיבורים/מאיר גרוסמן

36392- משרד הרישוי/הלוחמים

 מכיוון ראשל"צ:

ללא שינוי

 

קו:172

מכיוון רידינג:

עד גרוסמן פינת תל-גיבורים ללא שינוי, פרייגרזון, בן צבי, צומת חולון לשדרות לוי אשכול, שדרות קוגל, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

25261- תל גיבורים/מאיר גרוסמן

36392 - משרד הרישוי/הלוחמים,

36376- הלוחמים/כיכר הלוחמים

 לכיוון רידינג:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.