כל העדכונים

18/1/2022
התחלה:
18/1/2022 22:00

סיום:
21/1/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ג' 18.1.2022 וביום ה' 20.1.2022 משעה 22:00 ועד 05:00בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' גבעתי בתל-אביב, ויחול שינוי במסלול הקו

מכיוון וינטר:

עד דרך ההגנה פינת משה דיין ללא שינוי, שמאלה משה דיין (לא להמשיך ישר), והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

21307 - ביה"סנתיב/דרך ההגנה

25677 - גבעתי/ההגנה

25670 - קרייתי/גבעתי

25674 - קרייתי/דרךמשה דיין

 תחנה חדשה:

21194 - דרךמשה דיין/ההגנה

 לכיוון וינטר:

עד משה דיין פינת קרייתי ללא שינוי, משה דיין , דרך ההגנה, והמשךבמסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

25675 - קרייתי/דרךמשה דיין

25671 - גבעתי/קרייתי

25678 - גבעתי/ההגנה

27050 - דרךההגנה/גבעתי

 תחנה חדשה:

21277 - דרך משה דיין/ההגנה

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

עבודות לילה בדרך ההגנה בקטע משה דיין – גבעתי בתל-אביב בשני הכיוונים
18/1/2022
התחלה:
18/1/2022 22:00

סיום:
21/1/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

מיום ג' 18.1.2022 עד יום ה' 20.1.2022 (כולל) משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בצמתים הנ"ל, ויחולו שינויים במסלול הקו, כדלקמן

מכיוון רידינג:

עד רח' הירקון פינת גורדון ללא שינוי, רח' הירקון, שדרות בן גוריון, דיזנגוף,והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

20662- גורדון/הירקון

20663- גורדון/דב הוז

לכיוון רידינג:

עד ריינס פינת פרישמן ללא שינוי, ריינס, בן גוריון, בן יהודה, ארלוזורוב, הירקון,והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

20664- פרישמן/דב הוז

20655- חוף פרישמן

20654- הירקון/עם ישראל חי

תחנה חדשה:

25805- ריינס/גורדון

 

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.

עבודות לילה בצומת בן יהודה/גורדון וצומת בן יהודה/פרישמן
17/1/2022
התחלה:
17/1/2022 22:00

סיום:
20/1/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

מיום ב' 6.12.2021 עד יום ה' 9.12.2021 משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברחובות הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים

לכיוון חולון:

עד המסגר פינת חסן ערפה ללא שינוי, המסגר, צומת לה גרדיה, רח' הרכבת, דרך בגין, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

20140 - 1185/המסגר,

25141 - דרך מנחם בגין/נחמני

 מכיוון חולון:

עד דרך בגין פינת הרכבת ללא שינוי, הרכבת, צומת לה גרדיה, רחוב המסגר, המסגר, דרך בגין, צומת בגין/קפלן, דרך בגין, החשמונאים, וממשיך במסלולו הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

21244 - דרך מנחם בגין/הרכבת,

20139 - 1185/המסגר,

20008 - דרך מנחם בגין/המלאכה

 תחנה חדשה:

23017 - המסגר/המלאכה

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

עבודות לילה ברח' חסן ערפה בשני כיוונים וברח' יצחק שדה בתל-אביב