כל העדכונים

27/5/2022
התחלה:
27/5/2022 7:00

סיום:
29/5/22 18:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

בשל עבודות ברחוב פנחס פינת הירדן, מסלול הקו :

לכוון וינטר:

ממשיך ישר ברחוב בן אליעזר, הירדן

לא נכנס לרחוב פנחס

מכיוון וינטר

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.

עבודות ברחוב פנחס
27/5/2022
התחלה:
27/5/2022 8:00

סיום:
27/5/22 18:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

בשל חסימה ברחוב ויצמן, שינוי מסלול הקווים: 7,9,18,14,89,28,138

קו 7

לכוון רכבת האוניברסיטה

במסלול הרגיל עד ויצמן פינת דוד המלך, דוד המלך, אבן גבירול, ארלוזרוב, ויצמן וממשיך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

בית החולים איכילוב/ויצמן - 21815

לכוון חולון

אין שינוי במסלול הנסיעה

קווים: 14,89

לכיוון בבלי/שיכון:

במסלול הרגיל עד שאול המלך/ויצמן, שאול המלך, דרך נמיר, ארלוזרוב, ויצמן

וממשיך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

21238 - בית המשפט/ויצמן

21815 - בית החולים איכילוב/ויצמן

לכוון חולון:

ללא שינוי במסלול הנסיעה

קווים:28,138

לכוון רכבת מרכז/סבידור

במסלול הרגיל עד לדרך בגין/דרך נמיר, דרך נמיר, על פרשת דרכים והמשך במסלול הקו עד המסוף

תחנות מבוטלות:

21238 - בית המשפט/ויצמן

21815 - בית החולים איכילוב/ויצמן

25882 - ארלוזרוב/ויצמן

21035 - ארלוזרוב/דרך נמיר

לכוון פ"ת

ללא שינוי במסלול הנסיעה

קו 18

לכוון בת ים

עד שדרות שאול המלך/ויצמן במסלול הרגיל, פרישמן, וחוזר למסלול הרגיל

תחנות מבוטלות:

רחוב ויצמןודוד המלך

לכוון רכבת מרכז:

ללא שינוי במסלול הקו

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש.

שבת שלום

סגירה ברחוב ויצמן
26/5/2022
התחלה:
29/5/2022 22:00

סיום:
3/6/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

החל מיום א' 29.5.2022 ועד יום ה' 2.6.2022(כולל), משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות לילה ברח' הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים 161, 65, 61, כדלקמן

קו: 61

מכיוון כרמלית:

עד ז'בוטינסקי פינת ארלוזורוב (רמת-גן)ללא שינוי, ז'בוטינסקי

, ביאליק, קריניצי, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

26249- צומת עלית/ארלוזורוב

26259- ארלוזורוב/החשמונאים

26273 - גן הקופים/ארלוזורוב

לכיוון כרמלית:

עד הרצל פינת קריניצי ללא שינוי, הרצל, ז'בוטינסקי,והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

26138- ארלוזורוב/ביאליק

26272- גן הקופים/ארלוזורוב

26260- ארלוזורוב/החשמונאים

26250 - צומת עלית/ארלוזורוב

 

קו: 65

מכיוון כרמלית:

עד ז'בוטינסקי פינת ארלוזורוב (רמת-גן)ללא שינוי, ז'בוטינסקי, ביאליק, קריניצי, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

26249- צומת עלית/ארלוזורוב

26259- ארלוזורוב/החשמונאים

26273 - גן הקופים/ארלוזורוב

 לכיוון כרמלית:

עד רח' הרואה פינת הרצל ללא שינוי, הרצל ,ז'בוטינסקי, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

26276- עיריית ר"ג/ביאליק

26274- ביאליק/השוטרת

26138- ארלוזורוב/ביאליק

26272- גן הקופים/ארלוזורוב

26260- ארלוזורוב/החשמונאים

26250 - צומת עלית/ארלוזורוב

 

קו: 161

מכיוון כרמלית:

עד ז'בוטינסקי פינת ארלוזורוב (רמת-גן)ללא שינוי, ז'בוטינסקי

, ביאליק, קריניצי, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

26249- צומת עלית/ארלוזורוב

26259- ארלוזורוב/החשמונאים

26273 - גן הקופים/ארלוזורוב

 

 

לכיוון כרמלית:

עד רח' הרואה פינת הרצל ללא שינוי, הרצל ,ז'בוטינסקי, והמשך במסלול הרגיל.

 

תחנות מבוטלות:

26276- עיריית ר"ג/ביאליק

26138- ארלוזורוב/ביאליק

26272- גן הקופים/ארלוזורוב

26260- ארלוזורוב/החשמונאים

26250 - צומת עלית/ארלוזורוב

 

עבודות לילה ברח' ארלוזורוב