דן מאחלת לכם
דרך צלחה!
תיכנון נסיעה

Thank you! Your submission has been received!

אנא מלאו שדה יציאה וגם שדה יעד

עדכונים ושינויים
עבודות לילה ברח' דקר בבת-ים
27.10.2021
עבודות לילה ברח' ז'בוטינסקי בפתח-תקווה
27.10.2021
עבודות לילה בצומת ז'בוטינסקי/בן גוריון רמת גן
27.10.2021
עבודות לילה בצומת בן יהודה/גורדון בתל אביב
27.10.2021
שינוי במיקום תחנות ברח' אבן גבירול בת"א לכיוון דרום
25.10.2021
עבודות לילה בצומת ז'בוטינסקי / אהרונוביץ' בני-ברק
24.10.2021
עבודות לילה בצומת שדרות ירושלים/בעש"ט ביפו
24.10.2021
עבודות ברח' ניסנבאום בבת-ים
24.10.2021
עבודות לילה בדרך בן צבי בקטע צומת חולון/לבון
24.10.2021
עבודות לילה ברח' שטרית בתל-אביב
24.10.2021
עבודות ברצף ברח' יוספטל בבת-ים בקטע בר אילן/בלפור לכיוון מערב
21.10.2021
ביטול תחנת ברח' יוספטל בבת-ים (רכבת יוספטל)
21.10.2021
עבודות ברצף בשכונת נווה יהושע ברמת-גן
21.10.2021
עבודות לילה בצומת יוספטל/בלפור בבת-ים
20.10.2021