כל העדכונים

26/5/2022
התחלה:
29/5/2022 22:00

סיום:
30/5/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום א'29.5.2022 משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח'הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים 238, 161, 104, 66, 63, 19, 10, כדלקמן

קו:10

לכיוון בת-ים:

עד הרברט סמואל פינת כרמלית ללא שינוי, הרברט סמואל, יוסף לוי, המרד, והמשך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

25354 - מסוף כרמלית/הכרמל

מכיוון בת-ים:

ללא שינוי

 

קווים:238, 161, 104, 66, 63, 19

לכיוון כרמלית:

עד הרברט סמואל פינת כרמלית ללא שינוי, הרברט סמואל , יוסף לוי, הכובשים, מסוף כרמלית – תחנה סופית.

מכיוון כרמלית:

ללא שינוי

עבודות לילה ברח' כרמלית בקטע הרברט סמואל/הירקון
26/5/2022
התחלה:
26/5/2022 23:00

סיום:
27/5/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ה' 26.5.2022 משעה 23:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תחסם הפניה שמאלה מז'בוטינסקי לרב מלכה, ולפיכך יחול שינוי במסלול קו 51, כדלקמן

מכיוון תל-אביב:

עד רח' ז'בוטינסקי פינת הרב מלכה ללא שינוי, המשך ז'בוטינסקי,  קרול, לודיוב, לויתן, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

35447 - פארק פ"ת/הרב משה מלכה

38450 - ספורטן/גרינשפן

31193 -מתנ"ס נווה גן/גרינשפן

 תחנות חדשות:

32266 -ז'בוטינסקי/צה"ל

35402 -לודיוב/גרינשפן

 לכיוון תל-אביב:

ללא שינוי

חסימת צומת ז'בוטינסקי/הרב מלכה
26/5/2022
התחלה:
26/5/2022 20:00

סיום:
27/5/22 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ה' 26.5.2022 משעה20:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות ברח' הנ"ל ויחולו שינויים במסלולי הקווים, 463, 63, כדלקמן:

מכיוון כרמלית/ רידינג:

עד דרך בגין פינת מוזס ללא שינוי, דרך בגין, ערבי נחל, יגאל אלון, נחלת יצחק, והמשך במסלול הרגיל.

לכיוון כרמלית/ רידינג:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

עבודות לילה ברח' מוזס