כל העדכונים

1/12/2021
התחלה:
1/12/2021 22:00

סיום:
3/12/21 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ד' 1.12.2021 וביום ה' 2.12.2021 משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בצומת הנ"ל ויחולו שינויים במסלולי הקווים

קו:10

מכיוון תל-אביב:

עד יפת פינת הולצברג ללא שינוי, הולצברג, שדרות העצמאות, ירושלים, בלפור,והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

36232 - בלפור/שמחה הולצברג

36217 - הרצל/חנה סנש,

35505 - הרצל/רוטשילד

לכיוון תל-אביב:

ללא שינוי

 

קו:46

מכיוון תל-אביב:

עד יפת פינת הולצברג ללא שינוי, הולצברג, שדרות העצמאות, ירושלים, בלפור,והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

36232 - בלפור/שמחה הולצברג

36217 - הרצל/חנה סנש,

35505 - הרצל/רוטשילד

תחנה חדשה:

37473 - בלפור/ירושלים

לכיוון תל-אביב:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

1/12/2021
התחלה:
1/12/2021 23:00

סיום:
9/12/21 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ד' 1.12.2021 וביום ד' 8.12.2021 משעה 23:00 עד 05:00 בבוקר למחרת, תתבצענה עבודות בקטע הנ"ל ויחול שינוי במסלול הקו

מכיוון תל-אביב:

עד ההסתדרות פינת פיכמן ללא שינוי, שנקר, חומה ומגדל, חנקין, ההסתדרות, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

36381 - ההסתדרות/חנקין

 תחנה חדשה:

36380 - אריה שנקר/יבנה

 לכיווןתל-אביב:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש

30/11/2021
התחלה:
30/11/2021 21:00

סיום:
2/12/21 5:00

הקווים המושפעים:

הקו החדש:

ביום ג' 30.11.2021 וביום ד' 1.12.2021 משעה 21:00 ועד 05:00בבוקר למחרת,תתבצענה עבודות בקטע הנ"ל, ויחולו שינויים במסלולי הקווים כדלקמן:

קווים: 7, 5

מכיוון הלוחמים/וולפסון:

עד פרייגרזון פינת בןצבי ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרותגורי, והמשך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

תחנה חדשה:

25272 - לבון/דרך בןצבי

לכיוון הלוחמים/וולפסון:

ללא שינוי

 

קו: 17

מכיוון וולפסון:

עד פרייגרזון פינת בןצבי ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר בשדרות גורי  פינת גיתית, בשדרות גורי, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

25280 - הקשת/השופר

25271 - הקשת/החרמש

 תחנה חדשה:

25272 - לבון/דרך בןצבי

לכיוון וולפסון:

עד שדרות גורי פינתגיתית ללא שינוי, רח' גיתית, , והמשך במסלול הרגיל.

 תחנות מבוטלות:

25280 - הקשת/השופר

25271 - הקשת/החרמש

 

קו: 34

מכיוון הלוחמים:

עד קיבוץ גלויות פינתלבון ללא שינוי, לבון, קיבוץ גלויות, שדרות גורי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרותגורי, והמשך במסלול הרגיל.

תחנה מבוטלת:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

לכיוון הלוחמים:

ללא שינוי

 

קו: 189

מכיוון עתידים:

עד שדרות הר ציון פינתקיבוץ גלויות ללא שינוי, קיבוץ גלויות, צומת הולץ לחיל השריון, צומת חולון לשדרותלוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

תחנות מבוטלות:

22556 - בנייןפנורמה/דרך בן צבי

22557 - קריית שלום/דרךבן צבי

 לכיוון עתידים:

ללא שינוי

 

קו: 289

מכיוון מסוף מערבי:

עד כיכר גיתית/שדרות גורי ללא שינוי, כיכר גיתית/שדרות גורי, שדרות גורי, קיבוץגלויות, צומת הולץ לחיל השריון, צומת חולון לשדרות לוי אשכול, והמשך במסלול הרגיל.

 תחנה מבוטלת:

22557 - קריית שלום/דרךבן צבי

 לכיוון מסוף מערבי:

ללא שינוי

יתכנו שינויים נוספים עליהם לא נוכל להודיע מראש